torsdag 14 december 2017

Utpekade gängledare frias

En 37-årig Linköpingsbo, som av åklagaren pekats ut som ledare för det kriminella nätverket Black Cobra, åtalades för narkotikabrott. Men Örebro tingsrätt underkänner bevisningen.

37-åringen och en 42-årig man, som utpekats som ledare för Black Cobra i Örebro, anklagades för att ha varit inblandade i smuggling av cannabis från Danmark till Sverige för fyra år sedan. Den 12 november 2013 smugglades 3,8 kilo cannabis från Köpenhamn till Malmö via Öresundsbron. En kvinna dömdes till fängelse i ett år och sex månader för att ha deltagit i brottsligheten. Först i augusti i år tog utredningen ny fart och 37-åringen och 42-åringen åtalades för att tillsammans med en 31-årig man ha varit inblandade i smuggling.

Örebro tingsrätt har nu prövat bevisningen och kommit fram till att varken 37-åringen eller 42-åringen ska dömas för de påstådda brotten. Däremot döms 31-åringen till fängelse i ett år och åtta månader för narkotikasmuggling.

Tingsrätten framhåller att den bevisning som åberopats mot de bägge utpekade gängledarna huvudsakligen utgörs av avlyssnade telefonsamtal och sms. Enligt domstolen har åklagaren "fått fram flera besvärande omständigheter" för de bägge männen. Bland annat hade 37-åringen lämnat över 100 000 kronor till 31-åringen i samband med att denne reste till Danmark. 37-åringen hävdade dock att detta endast var ett lån. Slutsatsen är att de avlyssnade samtalen och sms:n kan handla om annat än narkotika och att bevisningen därmed är otillräcklig.

37-åringen dömdes endast för några smärre brott, som ringa narkotikabrott och olovlig körning. Eftersom han suttit häktad slipper han betala sina böter. 42-åringen dömdes endast för ett mindre allvarligt narkotikabrott till fängelse i en månad. Straffet har han redan verkställt eftersom han suttit häktad.

Det kriminella nätverket Black Cobra anses numera ha upplösts.
http://www.nt.se/nyheter/linkoping/utpekade-gangledare-frias-om4913972.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar