fredag 22 december 2017

Polisen JO-anmäls efter HA-razzia

Enligt nättidningen Payback har polisen i Luleå JO-anmälts efter razzian mot Hells Angels kräftskiva i september. Enligt anmälan framförs kritik mot polisernas metoder.

Det var strax efter klockan 19.00 den nionde september i år som ett stort antal polisen stormade Hells angels klubbhus i Gäddvik utanför Luleå. Anmälan till JO kommer från nättidningen Paypack och där riktas kritik mot de poliser som deltog i insatsen.

I fritexten till anmälan framgår det att poliserna gjorde id-kontroller utan lagligt stöd, kroppsvisiteringar utan grunder och olaga frihetsberövande.

I anmälan står det även att polisen gjorde sig skyldiga till skadegörelsen samt att två personer avvisades från fastigheten utan lagligt stöld.

Payback menar att hela polisinsatsen i sig inte har skett enligt proportionalitetsprincipen vilket är en rättssäkerhetsprincip som innebär att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. En åtgärd får bara vidtas om skälen för åtgärden uppväger det besvär som åtgärden innebär för den som drabbas.

Håkan Karlsson, polisområdeschef Norrbotten säger sig inte känna till någon JO-anmälan.

– Jag har ingen aning men det är inte orimligt. Om det skulle vara sant så utreder vi inte oss själva, säger han.
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/polisen-jo-anmals-efter-ha-razzia-nm4704060.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar