Enligt den preliminära statistiken för 2015 från Brottsförebyggande rådet (Brå) som Folkbladet har tagit del av så är vissa grova våldsbrott ungefär lika vanliga i Norrköping som vad de är i Stockholm och Göteborg. Statistiken redovisas i antal brott per 100 000 innevånare.

Enligt detta sätt att redovisa brottsligheten så anmäldes förra året 11 fall av brotten ”försök till mord/försök till dråp” i Norrköping. I Stockholm anmäldes det 12 fall av dessa grova brott medan summan i Göteborg stannade på 10 mord/dråpförsök.

Siffrorna går lite upp och ner mellan åren. För Norrköpings del är det dock ingen tvekan om att de grova brotten har en ökande tendens. 2005 registrerades två fall av försök till mord/dråp/100 000 innevånare i Norrköping. Ett antal som nu alltså har vuxit till 11.

Det här är en utveckling som också syns i Folkbladets arkiv. En sökning på "Hells Angels" ger hundratals träffar om mord, dråp, utpressning, hot, misshandel, narkotika och om flera misslyckade rättegångar.

Justitieminister Morgan Johansson säger till Folkbladet att flera olika lagskärpningar är på gång fram i regeringskansliet. Från och med första juli i år kommer möjligheterna att göra beslag av kriminella personers tillgångar utökas.

– Vi följer pengarna kort sagt. Det handlar om att göra det lättare att slå till mot alla olika led av de kriminella nätverken. Utöver utökade beslag kommer det nya lagar som skärper straffen om brotten ingår i en organiserad verksamhet. En utpressare från Hells Angels ska kunna dömas hårdare eftersom Hells Angels representerar ett ansenligt våldskapital, säger justitieministern.

Regeringen vill även införa ett nytt "underlåtenhetsbrott" som ökar möjligheten att straffa ledande personer i de kriminella nätverken.

– Att ha känt till att ett brott planeras eller genomförts utan att ha försökt förhindra det blir straffbart på ett kännbart sätt med de nya lagarna, säger Morgan Johansson till Folkbladet.
Justitieministern anser att det generellt är viktigt att inta en hårdare attityd mot de kriminella nätverken.

– De utgör ett allvarligt samhällsproblem och ska motarbetas på många fronter. En sak som upprör mig och många andra är att till exempel Hells Angels i yttrandefrihetens namn kan sprida skräck på rättegångar genom att uppträda i sina västar. En utredning arbetar nu med hur ett "västförbud" ska utformas på bästa sätt, säger justitieministern.
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/valdets-grepp-om-norrkoping-om4005081.aspx