lördag 12 september 2015

Kommunen förlorade i hovrätten - HD prövar om Hells Angels får vara kvar som hyresgäst

Högsta domstolen ska pröva den uppmärksam-made lokalhyrestvisten mellan Karlstad kommun och Solstadens Motorsport - en ideell förening med kopplingar till MC-klubben Hells Angels.


Våren 2013 köpte Karlstad kommun den gård i Härtsöga utanför Karlstad som MC-klubben använder som klubblokal. Fastigheten köptes på exekutiv auktion och klubben hade då sedan två år tillbaka hyrt gården genom föreningen.

Kommunen sade direkt efter köpet upp föreningen med nio månaders uppsägningstid, med hänvisning till den särskilda regel i utsökningsbalken som gäller fastigheter som köpts på offentlig auktion.

Både Värmlands tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige ansåg dock att kommunens uppsägning var ogiltig. Den innehöll nämligen ingen hänvisning till möjligheten att begära medling i hyresnämnden -– någonting som krävs när hyresgästen sägs upp med stöd av jordbalkens regler.
Domstolarna ansåg att samma krav skulle ställas på en uppsägning från en ny hyresvärd som tagit över efter köp på offentlig auktion.

Kommunen har dock överklagat hovrättens dom och Högsta domstolen beslutar nu att pröva fallet.
Kommunen anser inte att det har funnits någon skyldighet att upplysa om medlingsmöjligheten i samband med uppsägningen och har ifrågasatt flera av de argument som förts fram av hovrätten.
http://www.dagensjuridik.se/2015/09/kommunen-vill-inte-ha-hells-angels-som-hyresgaster-tvisten-provas-i-hd