torsdag 21 december 2017

Nätverket – Södertäljemaffians uppgång och fall


Fängslande om kriminella gäng

Bokrecension

Baris Kayhan ger en initierad bild av händelserna som ledde fram till dubbelmordet i Södertälje 2010. Men han kunde gärna ha lyft blicken mer.

Baksidestexten utlovar såväl omskakande samtidshistoria som bladvändande thriller.
Innanför pärmarna har Baris Kayhans reportagebok slagsida åt det senare.

Han skriver om det kriminella nätverk i Södertälje som blev riksbekant efter mordet på två bröder på spelklubben Oasen 2010 och den så småningom följande rättegången.

Historien som rullades upp gav bilden av en kriminell sammanslutning med en tydlig ledare, som dömdes till livstids fängelse.

En rad andra personer, merparten namngivna i boken, dömdes också.

Kayhan berättar historien om några barndomsvänner som tidigt träder in på den kriminella banan. De hör till den assyriska/syrianska gruppen i Södertälje.

En grupp där släkt- och vänskapsband traditionellt har spelat stor roll. Kayhan redogör ganska skissartat för folkgruppens historia och dess plats i det svenska samhället.

Samtidigt betonar han grupptillhörigheten som en starkt förklarande faktor till de maffialiknande strukturer som växte fram.

En kollision uppstod mellan en yngre generations mer uppseendeväckande kriminalitet och de äldres diskretare hållning, som Kayhan beskriver det. De yngre kom senare på kant med varandra, vilket ledde fram till de våldsamma urladdningarna.

Kayhans skildring rör sig snabbt framåt och det tar ett tag innan namn och släktförhållanden faller på plats.

När han närmar sig den ödesdigra kvällen på spelklubben drar han ner på tempot och håller fast vid varje steg och många detaljer i skeendet.

Man vet att något ska hända, läsningen blir spännande och boken lever upp till epitetet bladvändare.
Efter mordet ägnas utrymme åt den omfattande och framgångsrika polisutredningen som alltså lyckades övertyga domstolen om existensen av detta kriminella nätverk.

Kayhans arbete förefaller högst gediget med dess detaljrikedom och klara redogörelser. Närheten till de inblandade är stor, på gott och ont.

Inlevelsen är bra och smittande. Man får en känsla av jargongen och personligheterna. Många utdrag ur samtal bidrar till det.

Men han lyfter sällan blicken bortom det mest närliggande. Några egna slutsatser eller åsikter framför han inte.

Om kriminalitetens offer sägs inget, eller om livet för alla andra i de drabbade områdena. Heller inget om hur Södertälje har påverkats, eller Sverige för den delen.
Det finns mängder av trådar som skulle kunna leda vidare.

De berättelserna kanske kommer. En annan bok om samma händelser drogs tillbaka i sista stund efter påtryckningar från den fängslade gängledarens familj. Men den har nu tagits upp av ett annat förlag.
Så fortsättning följer.
http://www.nt.se/kultur-noje/recensioner/fangslande-om-kriminella-gang-om4939385.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar