onsdag 20 december 2017

Lättstötta kriminella som organiserar sig i nätverk.

Stor vapentillgång.
Det kan förklara de många skjutningarna i Stockholms län under senare år.
I västra delen av länet är Rinkeby och området runt Rinkeby hårdast drabbat av skjutningar.

Att det har skett så många skjutningar i Stockholms län under senare år har enligt polisen delvis att göra med tillgången på vapen, såväl stulna vapen som insmugglade vapen från Balkanländerna.
Det säger utredningsledare Mats Lindström som jobbar med gängkriminalitet i Västerort.

Delvis handlar det även om att de som skjuter är med i grupperingar, i nätverk.

46 nätverk
I Stockholms län finns enligt polisen 46 kriminella nätverk där det ingår allt från en handfull och upp till drygt hundra personer.

Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie, säger att polisen beräknar att det totalt ingår 1 250 personer i de här kriminella nätverken.

I västra delen av länet är Rinkeby och området runt Rinkeby hårdast drabbat av skjutningar.
Att skjutningar sker kan bero på att någon i nätverket har utsatts för något och att de övriga i gruppen då stöttar den som utsatts.

Det kan handla om affärsuppgörelser, interna konflikter bakåt i tiden, eller individer som har något otalt med varandra.

Vill inte tappa ansiktet
Hämndmotiv är viktiga i sammanhanget, de som ingår i gängen vill inte tappa ansiktet. Gängmedlemmarna är enligt polisen ofta lättstötta och ofta kan medlemmarna inte heller kontrollera impulser.

Tidigare när polisen hade att tampas med kriminella gäng, som mc-gäng, kunde tips komma in om att något vara på gång och polisen kunde då sätta in resurser.
I dag är läget ett annat, konstaterar Gunnar Appelgren. Med den gängkriminalitet som i dag förekommer kan en skjutning ske helt utan förvarning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar