måndag 24 november 2014

Polisen i Göteborg behöver inte lämna ut namnen på de polismän som kontrollerade en medlem i Hells Angels i april.

Det var i slutet av april som en 39-årig Hells Angels-medlem kontrollerades av polisen på Partihandelsgatan. Vittnen hade sett några mystiska personer i ett buskage i närheten, däribland en man med Hells Angels-symboler på motorcykel. Men trots kroppsvisitation och sökning med hundar i omgivningarna påträffade polisen ingenting.

39-åringen gick senare till polisstationen i Kortedala och begärde ut protokollet från händelsen och fick ut det, men med de ingripande polisernas namn överstrukna.

Motiveringen från polisen var bland annat att det finns "en välgrundad uppfattning" om att företrädare för Hells Angels "besitter ett våldskapital som de är fullt kapabla att använda". Detta kan, enligt polisen, påverka befattningshavare om de känner sig osäkra och otrygga vid ingripanden. Polisen såg också 39-åringens begäran som ett led i en större samordnad aktion för att samla in uppgifter om polisen.

I Skåne har den Hells Angels närstående kampanjorganisationen Payback gjort liknande insamlingar av uppgifter och polisen påpekar också att den 39-årige göteborgaren har tagit hjälp av samma organisations anlitade jurister i det aktuella fallet.

39-åringen själv uppger att han vill ta del av uppgifterna för att kunna anmäla de ingripande polismännen. Han säger att han visserligen delar Paybacks värderingar men förnekar att någon informationsinhämtning pågår och beskriver Payback som en "intresseorganisation med syfte att motverka negativ särbehandling" mot motorcykelintresserade personer och deras organisationer. Han tillbakavisar också bestämt påståenden om kriminalitet och våldskapital knutet till den egna mc-klubben Hells Angels.

Polisen, och nu också kammarrätten, anser inte att det krävs ett utlämnande av namnen på polismännen för att 39-åringen ska kunna göra sin anmälan. Hans krav på så kallad partsinsyn - att en person som är part i en utredning kan ha större rätt till insyn - faller också då det inte pågår någon förundersökning eller ärende, enligt kammarrätten som skriver i sin dom att:
"Polismyndigheten i Västra Götaland har beskrivit en riskbild som enligt kammarrättens mening utgör skäl för att sekretessbelägga namnuppgifterna."
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2553664-polisen-vann-over-hells-angels 


Hells Angels vill ha reda på polisers namn

Publicerad 30 juli 2014 Uppdaterad 21 november 2014


Nu tar Hells Angels hjälp av jurister för att få reda på vilka poliser som varit inblandade i ingripanden mot mc-klubben. Och de kan få rätt.

I slutet av april kom det ett samtal till polisens ledningscentral om att några personer hade gömt något i en buske vid Statoil på Partihandelsgatan. Vid platsen stod en 39-årig man, tillhörande Hells Angels, med sin motorcykel.

Mannen hade olika Hells Angels-symboler på sig, bland annat på ett örhänge och på dekalerna på hjälmen. Polisen sökte med hundar i omgivningarna runt omkring 39-åringen och genomförde en kroppsvisitation utan att hitta något.

När mannen senare begärde ut protokollet från händelsen hade polisernas namn strukits över.

Nu har 39-åringen överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg för att han vill veta namnen på de poliser som gjorde ingripandet.

Rätten att ta del av information som rör ett polisingripande mot den egna personen heter partsinsyn och är grundlagsskyddad.

Enligt Hans-Olof Sandén, som är stabschef på polismyndigheten i Västra Götaland, så är det första gången som Hells Angels överklagar ett beslut som har med polisers namn att göra i Västra Götalands-regionen. Men det är vanligare i Skåne.

– Det är det enda som har kommit så långt i vårt område men jag vet att det har förekommit tidigare i Skåne. Får man ut den här typen av information så kan man veta hur polisen är organiserad och hur vi jobbar. Varför vi inte vill lämna ut namnen framgår av handlingarna, säger Hans-Olof Sandén.

John Jörgensen är en av polisens jurister i Skåne som ofta sekretessprövar handlingar. Han menar på att överklagande av olika beslut är Hells Angels sätt att försöka påverka polisens arbete.

– Det är deras sätt att utöva påtryckningar på samhället. Men även fast Hells Angels och Bandidos är något som vi klassar som grov kriminalitet så visar både JO-beslut och kammarrättsbeslut att polisers namn ska lämnas ut om det inte är så att poliserna har skyddad identitet eller av andra personaladministrativa skäl, säger John Jörgensen.

I det svar som polismyndigheten i Västra Götaland har skrivit till 39-åringens överklagan nämner man bland annat Hells Angels samarbete med organisationen Payback.

Organisationen Payback kallar sig själva för en officiell riksorganisation för bikers rättigheter.
39-åringens advokat Mattias Fröberg är kritisk till polisens hantering av ärendet. I överklagan till beslutet skriver han att ”påståendet om våldskapital just ifråga om min klients motorcykelklubb tillbakavisas bestämt”.

Sebastian Wejedal som doktorerar i processrätt vid Handelshögskolan i Göteborg menar att det är var och ens demokratiska rättighet att överklaga myndighetsbeslut.

– Det är knappast anmärkningsvärt att överklaga en myndighets beslut, tvärtom är det ett naturligt inslag i en demokratisk rättsstat, säger Sebastian Wejedal.

Om polisen får rätt eller inte är fortfarande upp till Kammarrätten att besluta om.
– Huruvida det var ”rätt av polisen” att agera som den har gjort går inte riktigt att svara på – det är i grund och botten en tolkningsfråga som kammarrätten har att ta ställning till, säger Sebastian Wejedahl.

FAKTA Payback Sverige
Payback Sverige skriver på sin hemsida att deras uppgift är ”att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar”.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2443133-hells-angels-vill-ha-reda-pa-polisers-namn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar