fredag 14 november 2014

Kriminella skyldiga sex skattemiljarder

Sex miljarder kronor. Så mycket är den organiserade brottsligheten skyldig staten i utebliven skatt. Men trots Skatteverkets hårdsatsning minskar inte den grova ekonomiska brottsligheten.
Satsningen att prioritera skattesmitare i den undre världen inleddes den 1 januari 2009. Sedan dess har fram till den 6 november 2 683 företag och 2 759 personer utretts. Tillsammans har de upptaxerats med 5,96 miljarder kronor. Men hur mycket pengar som betalats tillbaka vet ingen.
–Det är svårt att veta. Ibland har pengarna försvunnit redan innan vårt beslut är fattat. Och många gånger hamnar personerna i en rättsprocess som kan ta flera år att avgöra, säger Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket.
Även om skatteintäkterna inte ökat har arbetet enligt Pia Bergman ändå gett resultat.
– Ingen ringer upp oss och berättar att de slutat med sin kriminella verksamhet. Men vi får signaler från polisen att de här personerna vi går åt blir störda och i många fall upphör med sina aktiviteter.
Ett taxeringsbeslut från Skatteverket gör det svårare att skaffa F-skattsedel, vilket många kriminella använder för att tvätta pengar. Det kan även försvåra att skaffa skatteupplag, vilket hindrar personen att föra in alkohol och tobak i landet.
Men trots att Skatteverket legat i hälarna på den organiserade brottsligheten, minskar inte den ekonomiska brottsligheten. Straffet är inte alltid avskräckande nog.
–Till skillnad från vanliga företagare så är det här aktörer som är beredda att begå samma fel gång på gång, säger Pia Bergman.
Nyckeln är, enligt Pia Bergman, ihärdighet och att myndigheter samarbetar med varandra.
–Det Skatteverket kan göra är att försvåra deras arbete och minska vinsterna och därmed investeringsintresset.
Relevanta ärenden hittar Skatteverket just genom samarbete med andra myndigheter, inte minst polisen. 85 procent av de ärenden som tagits fram har lett till ett beslut. Pågående verksamheter prioriteras, då chansen är störst att få in pengar.
–Vi vill ha ett riktigt resultat, inte bara statistik.
I västra Skåne (Helsingborg, Landskrona, Malmö, Lund, Trelleborg) har 95 personer upptaxerats under 2014 genom skönstaxeringar som görs via skrivbordsutredningar, vilket innebär att man tittar på tillgångar och jämför med skattade intäkter. Av dessa bedöms ungefär ett halvdussin vara grovt kriminella. Resten är personer som rör sig i de kriminella nätverken.

–Malmö är en storstad när det gäller ekonomisk brottslighet, säger Charlotte Hoff, regional samordnare på Skatteverket för södra Sverige. 

De 95 personerna har tillsammans ålagts 12 miljoner i skattehöjningar och 3,6 miljoner i skattetillägg.

Utöver skrivbordsbeskattningarna, tillkommer de bolagsrevisioner som görs genom fysiska besök. Charlotte Hoff uppskattar grovt att det rör sig om ytterligare ett hundratal fall. Bolagsrevisionerna har visat att Malmö utmärker sig på en tydlig punkt, när det gäller handel med bluffakturor.

–Vi beräknar att 40 procent av landets bluffakturor sköts från Malmöregionen.
 På senare år har de upptaxerade blivit bättre på att bestrida sina betalningskrav. Fler beslut går idag vidare till Förvaltningsdomstolen.

–Allt fler tar hjälp av ombud i ärendena. Men Skatteverket får fortfarande rätt i 90 procent av ärendena som hamnar i Förvaltningsdomstol.

Enligt Charlotte Hoff har Skatteverkets offensiv i Malmö gett resultat.

–De kriminella vet nu att de inte kan köra runt i dyra bilar och nolltaxera år efter år. Då vet de att Skatteverket hör av sig.
http://hd.se/skane/2014/11/14/kriminella-skyldiga-sex/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar