lördag 22 november 2014

Polisen i Göteborg behöver inte lämna ut namnen på de polismän som kontrollerade en medlem i Hells Angels i april.

Det var i slutet av april som en 39-årig Hells Angels-medlem kontrollerades av polisen på Partihandelsgatan. Vittnen hade sett några mystiska personer i ett buskage i närheten, däribland en man med Hells Angels-symboler på motorcykel. Men trots kroppsvisitation och sökning med hundar i omgivningarna påträffade polisen ingenting.

39-åringen gick senare till polisstationen i Kortedala och begärde ut protokollet från händelsen och fick ut det, men med de ingripande polisernas namn överstrukna.

Motiveringen från polisen var bland annat att det finns "en välgrundad uppfattning" om att företrädare för Hells Angels "besitter ett våldskapital som de är fullt kapabla att använda". Detta kan, enligt polisen, påverka befattningshavare om de känner sig osäkra och otrygga vid ingripanden. Polisen såg också 39-åringens begäran som ett led i en större samordnad aktion för att samla in uppgifter om polisen.

I Skåne har den Hells Angels närstående kampanjorganisationen Payback gjort liknande insamlingar av uppgifter och polisen påpekar också att den 39-årige göteborgaren har tagit hjälp av samma organisations anlitade jurister i det aktuella fallet.

39-åringen själv uppger att han vill ta del av uppgifterna för att kunna anmäla de ingripande polismännen. Han säger att han visserligen delar Paybacks värderingar men förnekar att någon informationsinhämtning pågår och beskriver Payback som en "intresseorganisation med syfte att motverka negativ särbehandling" mot motorcykelintresserade personer och deras organisationer. Han tillbakavisar också bestämt påståenden om kriminalitet och våldskapital knutet till den egna mc-klubben Hells Angels.

Polisen, och nu också kammarrätten, anser inte att det krävs ett utlämnande av namnen på polismännen för att 39-åringen ska kunna göra sin anmälan. Hans krav på så kallad partsinsyn - att en person som är part i en utredning kan ha större rätt till insyn - faller också då det inte pågår någon förundersökning eller ärende, enligt kammarrätten som skriver i sin dom att:
"Polismyndigheten i Västra Götaland har beskrivit en riskbild som enligt kammarrättens mening utgör skäl för att sekretessbelägga namnuppgifterna."
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2553664-polisen-vann-over-hells-angels

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar