lördag 12 november 2016

Många gäng vill ta över den kriminella marknaden i Västernorrland – här är de som försökt

Södra Norrland är hett eftertraktad, obruten mark på den kriminella kartan. Flera mc-gäng, som av polisen ses som kriminella, har försökt etablera sig. Alla försök har misslyckats.

Nordland MC Första etableringsförsöket skedde under slutet av 90-talet. Det var en klubb som kallade sig Nordland MC som blev supporterklubb till Hells Angels.
Enligt polisen tros den ha startats under tiden då den före detta Hells Angels-ledaren satt i fängelse i Härnösand. 

De etablerade sig också i Sundsvall men de sa sig inte vara kriminella, trots att de gärna ville bli fullvärdiga medlemmar i Hells Angels. 

Klubben JO-anmälde polisen efter ett uttalande att klubben försökte lägga under sig knarkhandeln längs hela Norrlandskusten. Men JO friade polisen. 

De JO-anmälde också polisen när de stoppades från att åka in i Norge när de skulle besöka ett event för Hells Angels. 

I ST berättade Nordland MC att de erbjudits att bli beskyddare av affärsägare, något de inte sade sig vara intresserade av. 

De ville också bjuda in Hells Angels på fest och sökte alkoholtillstånd för slutet sällskap. Men det blev inte av. 

Klubben blev aldrig fullvärdiga medlemmar i Hells Angels utan lades ner. Men en Sundsvallsbo blev senare fullvärdig medlem i Bandidos. 


X-team I början av 2000 talet startades X-team i Sundsvall. X-team finns på flera orter och är namnet för supporterklubbar som vill bli fullvärdiga medlemmar i Bandidos.
Polisen tror att det var en Sundsvallsbo som var fullvärdig medlem i Bandidos, som kan ha varit inblandad i att starta klubben. 

Man hade en klubblokal på Skönsmon och där fanns ett tiotal personer, medlemmar och så kallade ”hang-arounds” som ville bli medlemmar. 

När ST gjorde en kartläggning av medlemmarna så kunde det konstateras att inga hade kopplingar till mc-världen. Inga väletablerade, seriösa mc-klubbar hade hört talas om dem.

En del var straffade och andra inte, men polisen hade koll på dem under tiden de var aktiva.
En medlem i klubben åtalades för att ha huggit av en person fingret med en yxa i en intern uppgörelse. Fyra åtalades för kidnappning av en Östersundsbo som skulle ha haft en skuld till klubben. Det påstods att de fyra också ska ha hotat krögare i Sundsvall. 

Klubben tynade bort när mannen som tros ha drivit etableringen, den fullvärdige bandidosmedlemmen, greps i Sundsvall för ett grovt narkotikabrott.
Bad Boys MC Omkring 2005-2007 så var klubben Bad Boys MC aktiva i Sundsvall. De hade uttalat sympatier för Hells Angels. 

Flera av klubbens medlemmar var dömda för narkotikabrott, våldsbrott och vapenbrott med mera.
Fem av medlemmarna åtalades för en grov misshandel 2007, fyra från Sundsvall och en från Stockholm. Detta efter att två personer misshandlats grovt på en efterfest. En av dem så allvarligt att han fick en hjärnblödning. 

Fyra av medlemmarna dömdes till fleråriga fängelsestraff och klubben försvagades. En del av klubbens verksamhet flyttade med en av medlemmarna till Härnösand där den slogs ihop med klubbar från Kramfors och Härnösand med namnet Bad Boys MC Härnösand. Men enligt polisen så dog även den avknoppningen av några år senare.

Outlaws MC Sommaren 2012 började två nyinflyttade personer försöka rekrytera folk för att etablera Outlaws MC i Kramfors. 

En av personerna var ”prospect”, alltså provmedlem, i moderklubben Outlaws MC. Båda var kända inom narkotikakretsar.

Men etableringen gick ner på sparlåga när nyckelpersonen, den person som var "prospect" i Outlaws, straffades för narkotikabrott och fick sitta av tid i fängelset.

När han kom ut igen började de båda männen att fundera på en etablering av Bandidos i stället i Kramfors. Men det blev inget av.

Seven Sins MC Troligtvis någon gång i mitten på 2000 talet så startade Seven Sins MC i Sundsvall. De hade tidigt kontakter med Hells Angels. 

Klubben hade sin lokal på LV5-området i Sundsvall och polisen misstänkte att det fanns grov organiserad brottslighet i klubben. Flera medlemmar hade också dömts för narkotikabrott, men polisen hade haft svårt att knyta narkotikabrotten till själva klubben. 

När polisen fick information om att klubben närmade sig Hells Angels allt mer så beslutade de om en insats.
Vid tillslaget mot klubben i mars 2015 hittade polisen sprängmedel, ammunition och narkotika i en bil som precis var på väg att åka därifrån. I lokalen hittades en revolver.

Två personer åtalades men en som dömdes för brotten, en ”prospect”.
Polisens påtryckningar på fastighetsägaren gjorde att klubben tappade sitt hyreskontrakt och letar nu för full efter en ny lika bra lokal igen

Satudarah MC En av männen bakom försöket att etablera Outlaws MC i Kramfors, fick under 2015 kontakt med Satudarah MC i Malmö.

Polisen tror att han själv fick medlemskap i Malmö och uppgiften att starta ett ”chapter”, alltså en avdelning, av klubben i Norrland.

Eftersom mannen befann sig i Kramforsområdet så påbörjades etableringen där och han blev själv president. Men sedan kom en man till upp från Satudarah i Malmö. Polisen tror att han skickades upp för att han skulle hjälpa till och organisera etableringen. Det var den mannen som sedan blev drivande när Kramforsbon uteslöts ur klubben.

Etableringen flyttades till Sundsvall och Satudarah Northland bildades. Klubben fick en lokal på Alnön och man knöt till sig flera grovt kriminella länsbor. Totalt hade klubben cirka 4-5 personer i den innersta kretsen och ett tiotal till ”hang-arounds”

Polisen ser etableringen som välorganiserad. Klubben fick på kort tid en uppbygd hierarki, de började synas i västar. Stora resurser sattes in för att störa etableringen och på spaning.

I september 2016 greps och häktades vice presidenten misstänkt för att ha gömt nästan ett kilo knark i skogen på Alnön. 

Mannen dömdes den 2 november till 6 månaders fängelse för narkotikabrott och när den drivande personen är borta ur bilden så räknar polisen med att etableringen är död.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar