måndag 7 november 2016

Granskningen av pengarna bakom Ocean Gala fortsätter

Bolagen i Utansjö hamn som skulle tjäna pengar på asylfartyget Ocean Gala är en skärva av ett vårdbolag som bland annat haft samröre med medlemmar i Hells Angels.
Hur kommer det sig att Ocean Gala hamnade i just Utansjö hamn? Det visar sig att bolagen och hamnen har en gemensam nämnare.
Idag äger Unwaste AB det gamla industriområdet. Vad som tidigare varit okänt är att den nuvarande hamnägaren under en tid också styrde göteborgsföretaget Västkustfamiljen.
Västkustfamiljen som drev behandlingshem för kriminella och missbrukare gick i konkurs efter att de hemlösas tidning Faktum avslöjat att de bland annat ägnat sig åt tvivelaktiga behandlingmetoder.
Deras granskning belönades med Guldspaden, ett pris för grävande journalistik. Malin Kling var då chefredaktör för Faktum.
– Vi hittade en del saker som strider mot svensk lag och de regler som gäller för behandlingshem. Dessutom fanns det kopplingar till Hells Angels, säger Kling.
– När intagna på behandlingshemmen hade en olöst konflikt med någon sedan tidigare, så kom Hells Angels-medlemmar för att lösa problemen, säger hon.
Det var Västkustfamiljens grundare, Michael Lehner, som öppet berättade om kontakterna med Hells Angels-medlemmar som hade pågått under flera års tid. I en intervju med Faktum medger han senare att kontakterna varit olämpliga.
Michael Lehner överlät bolaget till en känd ekobrottsling som enligt våra källor inom rättsväsendet också var etablerad i Göteborgs undre värld. Den mannen, Michael Lehner och nuvarande hamnägaren i Utansjö har tillsammans gjort affärer inom Västkustfamiljen.
2010 kom Faktums avslöjanden.
–  Kriminalvården slutade placera intagna på hemmen och företaget bommade igen, säger Malin Kling.
Efter konkursen riktar Ekobrottsmyndigheten i Göteborg misstankar mot Lehners andra bolag och en förundersökning inleds. Michael Lehner misstänks för flera fall av ekonomiska brott och döms senare i tingsrätten. Hovrätten friar honom 2015 på flera punkter, men anser att han gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll.
När Ocean Gala söker kajplats i Sverige för att ta emot flyktingar ombord förmedlar Lehner kontakten med Let Us Cares nuvarande vd som erbjuder en hamnplats i Utansjö för 750 000 kronor i månaden.
Länsstyrelsen och Härnösands kommun gillar inte idén med att 1 800 asylsökande ska bo ombord på ett fartyg i Utansjö och försöker med alla medel få hamnbolaget Unwaste AB att tvinga bort skeppet. Helt ovetande om att det istället var bolaget Let Us Care som hade ett arrendeavtal med Ocean Gala om kajplatsen.
Vi försökte få kontakt med företrädare för Let Us Care för att ställa frågor och ringde det nummer som stod angivet på en nummerupplysningssajt.
En röst förklarar irriterat att vi har kommit fel och vill inte kännas vid företaget.
– Då måste du ha kommit fel.
– Jag har inte kommit till ett företag som heter Let Us Care?
– Vem är detta?
– Ingrid heter jag. Har jag inte kommit till företaget Let Us Care?
– Var ringer du ifrån?
– Jag ringer från Sveriges Radio. Har jag inte kommit till det här bolaget?
– Nej.
Numret är registrerat på bolaget och används av Michael Lehner som i Västkustfamiljen gjort affärer ihop med hamnägaren i Utansjö.
I januari lämnade han sin post som vd. Han har enligt våra uppgifter fungerat som konsult i bolaget sedan dess.
Tage Alalehto är kriminolog vid Umeå universitet.
– Det här låter misstänksamt, säger han.
– Vi måste alltid ge varandra en andra chans. Men ur forensisk synvinkel så är en kriminell historik en faktor av betydelse för myndigheterna att undersöka detta vidare, menar Alalehto.
Lehner betonar för oss efter att vi nått honom ännu en gång att han inte har något med Ocean Gala-affären att göra, förutom att han förmedlat kontakt mellan bolagen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6557165

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar