onsdag 17 december 2014

Ny polisorganisation ger minskad insyn

Kommunernas insyn i polisarbetet riskerar att försämras i den nya polisorganisationen. Det befarar Niklas Sjöberg (M), ordförande i polisnämnden för polisområde södra Skåne:

– Det är alltid så när man bygger något nytt att man bryter ner det gamla och då försvinner också det som varit bra.

Den 1 jan 2015 övergår 21 polismyndigheter i landet till att bli en.

Polismyndigheten i Skåne har tidigare varit indelade i fem polisområden med var sin polisnämnd. I södra Skåne ingår Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
– I polisnämnden har vi och kommunerna informerat varandra i stort om vad som varit på gång. Ett bra sätt att ha en dialog med medborgarna, säger Lars-Folke Piledahl, polisområdeschef fram till årsskiftet.

Han berättar att politikerna utifrån sina olika kunskaper bidragit med många kloka råd och stort engagemang och intresse.

– Narkotikabiten är ett område kommunerna drivit hårt mot oss. De har framfört att de vill att vi ska jobba mot de kriminella gäng som framförallt förser ungdomar med narkotika, säger Lars-Folke Piledahl och fortsätter:

– Vi har också tillsammans arbetat mot etableringen av kriminella mc-gäng. Det lyckades vi stoppa när det var aktuellt i Sjöbo och i Vellinge.

Men när det nya polisområdet bildats kommer det att bestå av 56 kommuner med endast en kommunrepresentant i det som kommer att heta insynsråd. Polisnämnden kommer att försvinna.
Farhågorna finns därför att det goda lokala samarbetet mellan polis och kommun kan försvinna.
– I ett större område blir det svårare med insyn, säger Niklas Sjöberg.
Han är positiv till att man slår ihop de många polismyndigheterna till en.

Och det kommer att finnas andra former av samverkan mellan polis och kommun när polisnämnden försvinner. Exempelvis är det tänkt att det ska finnas en lokalpolis som sitter kopplad till kommunens ledningsgrupp, vilket ska kunna ge täta kontakter.
Men Niklas Sjöberg menar att man inte dragit nytta av de erfarenheter man arbetat fram under åren.

– Vi hade möte i polisnämnden i Sjöbo i onsdags. Då var det nytt folk på de flesta ställen. Byter man ut alla så försvinner de kontaktytor man har, säger Niklas Sjöberg och fortsätter:
– När man tillsatt chefer borde man prioriterat vikten av en koppling till lokalsamhället och till politiken. Jag tror att vi får ett antal svåra år då polisarbetet och insynen blir sämre, innan det kan bli bättre. Det känns inte riktigt bra.

Niklas Sjöberg är avgående kommunalråd i Skurups kommun. Han ser nu hur, vad han kallar ett av kommunens plus, hotas.
– Det handlar om den stora upplevda trygghet man har i Skurup. Jag är inte helt säker på att polisen kommer att kunna matcha våra behov fullt ut.
http://www.skanskan.se/article/20141215/SKURUP/141219733/-/ny-polisorganisation-ger-minskad-insyn-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar