måndag 22 december 2014

Brottsförebyggande rådet (Brå) kritiserar Malmöpolisens satsning efter mordvågen för tre år sedan.


Brottsförebyggande rådet (Brå) kritiserar Malmöpolisens satsning efter mordvågen för tre år sedan. Styrningen av operationerna, som gick under namnet Alfred och Selma brast, enligt en Brå-rapport som presenteras i dag, skriver Sydsvenskan.

Trots att Malmö fick extra polisresurser så utfördes inte alla uppgifter, och ibland dök inte ens poliser upp till planerade uppdrag. Brå pekar ut styrningsproblem, som uppstod då tre polischefer delade på ledningen utan att frikopplas från sina ordinarie uppdrag, som det främsta felet.

Åtta personer sköts ihjäl i Malmö från maj 2011 till januari 2012. Operation Alfred syftade till att ge fler synliga poliser i Malmö och utreda mord.

Den nationella satsningen Operation Selma skedde i samarbete med flera myndigheter och riktades mot illegala marknader med vapen och tobak i Malmös undre värld.
TT

Polischefen i Malmö Ulf Sempert delar kritiken som riktas mot de särskilda insatser som gjorts mot den grova brottsligheten i staden.

– Vi höll på för länge och vanlig brottslighet fick stå tillbaka, säger han.

Enligt Sempert påverkades det dagliga polisarbetet negativt i hela Skåne under åren 2012 och 2013 då operationerna pågick som intensivast.

Sydsvenskan skrev i går om den genomlysning av polissatsningarna Alfred och Selma som Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterar i en rapport.

Satsningarna inleddes efter att det skett en rad mord på kort tid.

Polisen tog beslutet att sätta åt de kriminella under den organisatoriska modellen "särskild satsning", något som normalt pågår under något dygn eller vecka.
En särskild kommenderingschef kallar då samman den polisstyrka som bedöms nödvändig.

– Det kan handla om att hantera en fotbollsmatch eller en demonstration, säger Ulf Sempert.
När Selma rullade igång kom den särskilda satsningen att i stället pågå månad efter månad och med regelbundna byten av kommenderingschef. Det ledde enligt rapporten bland annat till att operationen kom att bedrivas utifrån olika uppfattningar, vilket också gjorde insatsen svår att styra.
Det ledde också till att vanligt polisarbete ställdes åt sidan, menar Sempert.

– I situationen som rådde var insatsen full nödvändig. Men vi skulle ha kört hårt under en vecka och sedan gått tillbaka till ordinarie verksamhet. Vardagsbrottsligheten finns där fortfarande och då kan inte alla insatser läggas på ett ställe, säger Ulf Sempert.

Sedan i somras pågår operation Olivia. Kommer utvärderingen av den insatsen mot den kriminella världen att mynna ut i liknande kritik?

– Nej, Olivia går in som en del i den ordinarie verksamheten, säger Ulf Sempert.
Han säger att han var beredd på att Brå:s rapport skulle mynna ut i kritik.
– Det är viktigt att utomstående granskar oss. Det kan leda till att andra inte hamnar i samma sits.
http://www.sydsvenskan.se/malmo/vardagsbrotten-utreddes-inte/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar