torsdag 31 maj 2012

Vanebrottslingar pressas hårdare

Ett halvår har gått sedan polisens nationella satsning mot livsstilskriminella drog i gång. Nu har för första gången 1000 av landets mesta brottslingar punktmarkerats. SvD har den unika listan över de totalt 2365 brott som landets tio mest kriminella har begått.

Hundratusentals svenskar utsätts varje år för totalt runt en miljon brott i den kategori som polisen kallar mängdbrott. De som står för de flesta av miljonbrotten har kallats mycket: yrkeskriminella, vaneförbrytare – och livsstilskriminella. De är en tiondel av brottslingarna, men begår hälften av alla brott, enligt Rikspolisstyrelsen.
Ett halvår har gått sedan landets 21 polismyndigheter fick uppdraget att göra något åt denna brottslighet. I en första fas har man kartlagt livsstilskriminella i hela landet – och punktmarkerat dem. Totalt har polisen fokuserat på drygt 1000 kriminella. Av dem har fram till slutet av april 444 gripits och 428 domar har fallit.
För att ge en bild av hur omfattande en individs kriminalitet kan vara lät SvD Rikspolisstyrelsen ta fram unik statistik över vilka brott landets tio mesta brottslingar har begått. Totalt är de tio dömda för 2365 brott, har varit på nära 500 rättegångar – och kostat miljontals kronor.
– De här individerna är till enormt besvär och skapar mycket otrygghet, säger Klas Johansson, länspolismästare i Halland och ansvarig för den nationella satsningen.
– Vi ska göra det allt mer besvärligt att leva det här livet.
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/vanebrottslingar-pressas-hardare_7242897.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar