torsdag 31 maj 2012

– Kan ikke nekte Hog Riders. Bystyrevedtak mot 1 % MC-klubber betyr ingenting.
I januar fremmet rådmann Inger Østensjø et forslag hvor Stavanger kommune tar avstand fra organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber, og at klubbene er uønsket i kommunen. Dette ble enstemmig vedtatt i bystyret.
Men det kan fort bli et vedtak uten mening.
For i morgen skal politikerne i kommunalstyret for byutvikling (KBU) behandle en bruksendringssøknad fra Hog Riders.
MC-klubben har 1 % stjerne på vesten, og kan dermed defineres som en av de klubbene som politikerne ikke ønsker skal etablere seg i Stavanger sentrum.
Kan ikke gjøre forskjell
Problemet for byens politikere er at leder for byggesaker, Paul A. Paulsen, støtter bruksendringssøknaden fra Hog Riders.
«Bygningen er i dag registrert med bruk som butikk/forretningsbygning. Det er åpnet for forsamlingslokale i reguleringsplanen, § 11, og dette er følgelig i tråd med regulert formål», heter det i innstillingen fra Paulsen.
– Jeg kan ikke gjøre forskjell på en moské og en MC-klubb. Jeg bruker plan og bygningsloven, og den gjør ikke forskjell på Per eller Pål. Vi kan ikke bruke reguleringsplanen for å utestenge en viss gruppe, sier byggesakssjef Paul A. Paulsen til RA.
Var på studietur til Danmark
Hans innstilling er en lei nøtt for politikere som for få måneder siden vedtok at Stavanger kommune skulle gjøre det de kunne for å forhindre at slike klubber etablerer seg i Stavanger.
Flere av byens politikere var også på studietur til Danmark, for å lære hva de kunne gjøre for å forhindre denne type etableringer.
– Jeg er for så vidt enig med Paulsen, om at vi må behandle alle likt. Vi vil ikke gjøre noe som er i strid med norsk lov. Løsningen kan bli at vi utsetter saken inntil vi har en uttalelse fra politiet, sier KBU-leder Kristen Høyer Mathiassen til RA.
Taus
– Det vil jeg ikke uttale meg om i mediene, dette skal vi ta med politikerne først, sier leder for etterforskningsseksjonen ved Rogaland politidistrikt, Kristian Johansen til RA.
Mathiassen skal ta saken opp i arbeidsutvalget i KBU i dag, men han er usikker på hva han og de andre politikerne vil og kan gjøre.
Paulsen mener at det eneste politikerne kan gjøre er å vedta en ny reguleringsplan for området, men det vil også føre til at flere andre møtelokaler i samme område må flytte.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6082696.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar