måndag 21 maj 2012

Dom väntas i unikt bluffåtal

I dag väntas dom i det uppmärksammade målet rörande bluffakturor. Det är ett av få liknande ärenden som lett till åtal. En fällande dom kan innebära att fler företag än i dag åtalas för fakturabedrägerier i framtiden.

– Även om vi har svårt att styrka själva bedrägeriet finns det annan brottslighet och andra fel som ofta är aktuella i de här fallen, säger Anders Olofsson.

Ett sätt att komma åt kriminella företag utan att direkt anklaga dem för hantering av bluffakturor kan vara att utreda om företagen begått skattebrott eller bokföringsbrott, där uppsåt inte behöver bevisas för att nå en fällande dom.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/avgorande-bluffakturadom_7215045.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar