fredag 23 januari 2015

Tobakshandlare och växlingskontor stöttar svart ekonomi

Behovet av kontanter är stort på den "svarta" marknaden men det blir ett problem när kontantflödet stryps i samhället och allmänhetens kortköp ökar. Räddningen för den ekonomiska brottsligheten har blivit växlingskontor, resebyråer och tobakshandlare, konstaterar Ekobrottsmyndigheten.

Behovet av kontanter är stort på den "svarta" marknaden men det blir ett problem när kontantflödet stryps i samhället och allmänhetens kortköp ökar. Räddningen för den ekonomiska brottsligheten har blivit växlingskontor, resebyråer och tobakshandlare, konstaterar Ekobrottsmyndigheten.

Eva Fröjelin, chef för Ekobrottsmyndigheten, EBM, är säker på sin sak, den ekonomiska brottsligheten stöttas av växlingskontor, tobakshandlare och andra verksamhetsutövare som i sin verksamhet hanterar kontanter.

– Verksamheten är spridd över hela landet. Enbart växlingskontoren uppgår till någonstans runt 80 till 100 stycken och vår upplevelse är att de blir fler, säger hon.

EBM koncentrerar nu sitt arbetet på att jaga den svarta ekonomins servicefunktioner.
– Vid sidan av momskarusellerna är kontanthanteringen i samhället ett av våra högprioriterade områden, säger hon.

När de flesta företag sköter sina betalningar elektroniskt fortsätter företagen i den svarta sektorn i stor omfattning omvandla sina medel till kontanter. EBM konstaterar att den "tvättningen" sker hos resebyråer, tobaks- och konfektyrhandlare och som sagt hos olika valutaväxlare.

EBM bedömer att kontanter för mångmiljardbelopp cirkulerar i den kriminella ekonomin.

– Många serviceställen har oftast en vit verksamhet som döljer den svarta kontanthanteringen, säger Eva Fröjelin.
En utvidgad lag från juli 2014 gav banker och andra finansinstitut möjlighet att frysa tillgångar om det inte lämnas någon rimlig förklaring till pengarnas bakgrund. Eva Fröjelin hade räknat med betydligt fler anmälningar om frysta pengar än vad som hittills kommit in till myndigheten.

– Hittills är anmälningarna ganska få men vi vet att brottsligheten ständigt behöver pengar till att betala svarta löner eller genomföra andra företagsaffärer, säger Eva Fröjelin.

EBM försöker nu därför jobba sig uppåt i den ekonomiska brottslighetens entreprenadkedja och då hamnar man i växlingskontoren som försörjer den svarta ekonomin, enligt EBM:s generaldirektör.

Det genomsnittliga värdet för sedlar i cirkulation i samhället minskar stadigt enligt Riksbanken. Kontanternas andel av den svenska bruttonationalprodukten har sjunkit från 10 procent på 1950-talet till drygt 2 procent 2013.

Samtidigt som värdet på kontantuttagen minskar, sjunker också andelen privatpersoner som betalar kontant ute i butikerna. Ytterligare ett exempel på kontanternas minskade betydelse i den vita ekonomin är antalet bankkontor som hanterar sedlar och mynt som i dag är försvinnande litet.

– Vi har blivit mer offensiva att titta på penningtvätt och vi har redan flera utredningar där sådant förekommit, säger Eva Fröjelin. Hon vill dock inte närmare kommentera utredningarna så länge inte åtal har väckts.

EBM kan nu också se effekterna av den omorganisation som genomfördes 2013 där myndigheten etablerade flera lokalkontor ute i landet, bland annat i Umeå, Sundsvall och Linköping.

– Vi har fått en bättre överblick och vi kan lättare se mönster i hur brotten är fördelade över landet. Ett växlingskontor som hjälper den ekonomiska brottsligheten behöver inte nödvändigtvis ligga i storstäderna, konstaterar Eva Fröjelin.
http://www.dn.se/ekonomi/tobakshandlare-och-vaxlingskontor-stottar-svart-ekonomi/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar