måndag 26 januari 2015

"Jag kan urskilja tre arketyper av advokater - varav två tyvärr har blivit allt vanligare"

KRÖNIKA - av Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare Internationella Åklagarkammaren Göteborg


Den tredje typen, mindre vanlig men tyvärr inte helt sällsynt. Attityden som präglat den andra typens advokat har hårdnat och glidit över i att man nu solidariserat sig med klienterna till den grad att man övertagit deras värderingar. Polis och åklagare är inte längre motståndare, de är fiender som skall besegras. 

Advokater av den tredje typen är genuint upprörda över att en orättvis omvärld lägger sig i klienternas ageranden. De är ofta stolta över sina kontakter med de kriminella, de har plaketter från motorcykelgängen på kontoret, de går på festerna och låter sig fotograferas omgivna av fetlagda, tatuerade herrar i dekorerade skinnvästar. 

De drar sig inte heller för att springa ärenden åt sina klienter, för att försöka påverka vittnen eller för att bistå klienterna med allehanda affärs- och andra uppdrag. Väl att märka gäller detta inte alla klienter; jag har själv sett en sådan advokat, som råkat bli förordnad försvarare för en underordnad gangster i ett kriminellt gäng, lägga upp processen för att offra sin klient och låta denne bära allt ansvar, allt i syfte att hålla gängets chef utanför.  

En del advokater hamnar så nära sina klienter att de blir delaktiga i deras brottslighet, frestelsen att känna stora pengar snabbt blir för stor, magin i att känna våldsmän och kunna kalla på dem vid behov blir för kittlande, eller man kan av andra skäl inte säga nej när erbjudandet kommer; en del advokater i samma situation blir rädda för klienterna, särskilt om rättsprocessen inte går som utlovats, de kämpar förtvivlat för klienterna med alla medel och dövar sin ångest med missbruk av olika slag; mat, sprit, tabletter, narkotika – som man ju kan få från klienterna.  Här har ju kåren ett allvarligt problem. Om beteende och attityder av den andra typen uppskattas och uppmuntras – och tendenser finns – ökar risken för att advokaterna åker dit och hamnar i den tredje gruppen. Och när de väl är där ska det mycket till för att de ska orka se sig själva med andras ögon och återvända till en smalare, men klokare väg.

http://www.dagensjuridik.se/2015/01/jag-kan-urskilja-tre-arketyper-av-advokater

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar