måndag 19 januari 2015

- Flere bytter klubb, det kan gjøre miljøet ustabilt

- 1 % MC-miljøet endrer seg i raskere tempo, og fremstår som mer skiftende enn tidligere. Relativt mange etableringer eller etableringsforsøk har mislyktes i løpet av kort tid. Likevel er 1 % MC-miljøet i Norge større og mer fragmentert enn noensinne. Årsakene er først og fremst at det har blitt etablert nye internasjonale 1 % MC klubber, supporterklubber og støttegrupper i Norge, skriver Kripos i sin trendrapport om organisert kriminalitet i Norge for 2015.

Politidirektoratet og Kripos holdt pressekonferanse om kriminalstatus i Norge.

Hells Angels pekes stadig ut som den største MC-klubben i landet.


Nye miljøer i Norge

Dette forsterket seg ytterligere da Hells Angels i 2013 etablerte støtteklubben Devils Choice MC i Norge, ifølge Kripos. Når en klubb ekspanderer er det ikke uvanlig, ifølge Kripos, at andre følger etter.

- For eksempel har Bandidos MC i ettertid etablert supporterklubben Diablos MC og støttegruppen Chicanos MC i Norge, heter det i rapporten.

Med flere supporterklubber, øker også rekrutteringen, ifølge politiet.

- Mange som rekrutteres til 1 %-miljøet, har et kriminelt rulleblad fra tidligere, noe som belyser at det er en viss gjensidig tiltrekningskraft mellom 1 %-miljøet og kriminelt belastede miljøer eller personer, skriver Kripos.

Bytter klubb

Kripos ser også en tendens til at klubbmedlemmer i dag har større tilbøylighet til å bytte klubb. Klubbene Gremium MC og Satudarah MC ble nyetablert i norge i løpet av fjoråret.

- At det i økende grad brytes med en sterk lojalitetstradisjon i 1% MC-miljøet kan føre til at miljøet blir mer ustabilt, mener Kripos, som forklarer at miljøene kjennetegnes av tydelige fiendebilder og konkurranse i samme marked både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- At nye internasjonale 1 %-klubber etablererer seg i Norge, øker dessuten faren for at internasjonale forhold kan påvirke det norske miljøet, for eksempel utenlandske konflikter og kriminelle aktører, skriver Kripos.

Kripos mener narkotikakriminalitet fortsatt er et utbredt problem hos MC-miljøer. De mener videre at det er rimelig stor våpenkapasitet i MC-miljøene i Norge, men at terskelen for å bruke de er høy.
http://www.dagbladet.no/2015/01/15/nyheter/innenriks/kripos/mc/37197980/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar