söndag 25 januari 2015

Oron växer bland boende i Göteborg

Göteborgs gängkrig påverkar invånarna.

En färsk rapport visar att allt fler känner en oro av att drabbas av brott.

– De gängrelaterade brotten vi har sett under de senaste åren påverkar självklart otryggheten, säger Thomas Pettersson, analytiker i polisområde Storgöteborg i en kommentar.


Göteborgs gängkrig påverkar invånarna.
En färsk rapport visar att allt fler känner en oro av att drabbas av brott.

– De gängrelaterade brotten vi har sett under de senaste åren påverkar självklart otryggheten, säger Thomas Pettersson, analytiker i polisområde Storgöteborg i en kommentar.
De senaste åren har krig mellan olika gängkonstellationer rasat på Göteborgs gator. Flera personer har skjutits ihjäl och många fler skadats i de olika konflikterna. Nu har Göteborgs stad, polisområde Storgöteborg och Göteborgs universitet presentat en rapport som visar att gängkriget haft konsekvenser på hur trygga människor i staden känner sig.

– De gängrelaterade brotten vi har sett under de senaste åren påverkar självklart otryggheten. Samtidigt bör man vara lite försiktig när man drar slutsatser av trygghetsmätningar som är gjorda över tid. En upplevd trygghet kan snabbt vändas till otrygghet i ett område där det nyss har skett en skjutning. Dessutom påverkar faktorer som arbetslöshet och barnens skolresultat också hur trygg du känner dig, säger Thomas Pettersson analytiker i polisområde Storgöteborg i en kommentar.
Polisen som presenterat rapporten på sin hemsida, skriver att det totala antalet anmälda brott (per 100 000 invånare) i Göteborg har minskat sedan 2002 – men att människor trots det känner en större otrygghet.

 

Värst i utsatta områden

"Rädslan för att bli utsatt för personbrott har ökat under perioden 2006–2013, och är störst bland äldre och kvinnor. Det går även att se att den upplevda otryggheten är störst i de socioekonomiskt utsatta områdena i staden" skriver polisen på sin hemsida.

Rapporten går under namnet ”Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg” och bygger på polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och uppgifter från patientregister och dödsorsaksregister.
http://www.expressen.se/gt/oron-vaxer-bland-boende-i-goteborg/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar