torsdag 28 januari 2010

Thomas Möller vädjar till domstolenFörsäkringskassan tycker Thomas Möller är frisk nog att arbeta.
Han måste, trots sina ryggbesvär, prövas mot hela arbetsmarknaden.
Nu vädjar den tidigare presidenten i Hells Angels till domstolen.
- Ge mig sjukpengen tillbaka. 

http://www.kvp.se/nyheter/1.1859564/thomas-moller-vadjar-till-domstolen


Payback reder ut 
Payback: Skattemyndigheten har inte belagt att Möller skall ha bedrivit någon näringsverksamhet och lyckats bevisa vilken form denna verksamhet skall ha haft. Och, en länsrättsdom i ett skatteärende säger självklart inte på något sätt att Möller skulle vara arbetsför. Det är två helt skilda saker som här avhandlas. Möller har också lämnat en nöjaktig förklaring i frågan hänvisande till att flera personer haft tillgång till kontot och därigenom låtit sina medel gå igenom kontot. Ett faktum som skattemyndigheten inte lyckats beslå vara felaktigt varför det istället skall betraktas såsom sanningen tills motsatsen bevisats! 
http://www.payback.name/#Thomas

1 kommentar: