tisdag 26 januari 2010

Falske medisiner tilsatt rottegift og veimaling var på vei til norske forbrukere, men Tollvesenet beslagla partiet


2009 ble 37000 piratkopierte produkter beslaglagt til en gateverdi på drøye 18 millioner kroner.
Antall beslag er en nedgang fra 2008, men fra 2009 er beslagene registrert på en annen måte.
–Vi har et spesielt fokus på kopier av medisin som kan være skadelig for liv og helse. Vi har beslaglagt partier som inneholder veimaling og rottegift, og det er spesielt Viagra og slankemidler som blir forsøkt importert og videresolgt, forteller Anita Graff, næringslivsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet.
I dag markeres den internasjonale tolldagen, og 174 medlemsland har et spesielt samarbeid med næringslivet for å hindre innføring av falske produkter.
I Norge er det knyttet opp til den globale piratvirksomheten og hvordan Tollvesenet og næringslivet sammen kan forhindre denne.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3484415.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar