torsdag 28 januari 2010

Beatrice Ask om lagförslag: "Det finns grader i helvetet"

En ändring är att det ska bli lättare för domstolarna generellt att döma hårdare när brottsligheten bedöms som just organiserad.
Regeringen inför ett nytt brott i lagen ”synnerligen grov misshandel”. Det är ett av en rad exempel på hårdare straff som regeringen lägger fram i dag.
 Justitieminister Beatrice Ask

I dag kan det brottet ge minst sex månader i fängelse. Regeringen skärper straffet till minst ett års fängelse. Orsaken är enligt regeringen att utpressning i dag ofta utövas av organiserade brottslingar.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3401925

Regeringen föreslår en särskild brottsrubricering med minst fyra års fängelse som lägsta straff för de grövsta fallen av misshandel. Sven-Erik Alhem, tidigare åklagare, är positiv till förslaget.

Misshandel rubriceras idag som ringa, grov eller av normalgraden. Justitieminister Beatrice Ask vill nu införa en fjärde rubricering - synnerligen grov misshandel.

– Det är för att tydliggöra för domstolar och andra att vi ser särskilt allvarligt på den typen av brott. Grov misshandel är alltid mycket allvarligt men det finns grader i helvetet som man brukar säga, det bör återspeglas också här, säger Beatrice Ask.
http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/01/Beatrice-Ask-om-lagforslag-Det-finns-grader-i-helvetet/

Justitiedepartementet

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

2010-01-28
Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i brottsbalken. Förslaget syftar till att höja straffen för allvarliga våldsbrott, att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skaerpta-straff-foer-allvarliga-vaaldsbrott-m-m-366579

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar