tisdag 26 januari 2010

HA-väst är yttrandefrihet

Röstsiffrorna i kommunfullmäktige blev 50-28 med Moderaterna, Folkpartiet, två kristdemokrater, en centerpartist, en vänsterpartist och Sverigedemokraternas enda ledamot som motståndare till tillägget.
En medlem i MC Sweden överklagade genast beslutet till länsrätten för brott mot kommunallagens bestämmelse om likabehandling av kommuninvånarna. Rätten har ännu inte avgjort ärendet. Och nu har kommunens beslut även anmälts till justitiekanslern och justitieombudsmannen av en sammanslutning som kallar sig Frihetspartiet, tidigare Bikerpartiet.

Argumenten hänger inte ihop. Det egentliga syftet med de nya riktlinjerna tycks i stället vara att se hur långt man kan gå utan att ”få på tafsen”. I bästa fall få ett rättsligt beslut som tillåter kommunen att faktiskt villkora alkoholtillståndet med en klädkod av det här slaget.

Om det är avsikten är det illa. Myndigheter ska hålla ordning på krogen genom att beivra brott och kontrollera alkoholserveringen. Men staten och kommunen ska inte diktera vilka kläder som är lämpliga när människor träffas i den miljön. Klädesplagg som signalerar grupptillhörighet är en form av åsiktsyttring. Och precis som i en offentlig debatt behöver vi inte dela åsikterna för att försvara deras rätt att uttryckas.
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.612717

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar