måndag 25 januari 2010

Smått & gott från dagens Media om VÄSTFÖRBUDET + några grupper på facebook


Luleå kommun vill införa förbud mot gäster som är klädda i allt som på något sätt visar tillhörighet till gäng eller grupper som är kopplade till kriminell verksamhet.
Västförbud i kommunala lokaler - Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott idag
http://svt.se/2.56952/1.1860854/vastforbud_i_kommunala_lokaler?lid=senasteNytt_784391&lpos=rubrik_1860854

Eskilstuna kommuns förbud mot så kallade mc-västar på krogen anmäls till justitieombudsmannen (JO).
http://svt.se/2.33686/1.1860535/jo-anmalan_mot_vastforbud?lid=senasteNytt_374044

Ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen beslöt på måndagen att lägga in förbudet i handlingsplanen mot den organiserade brottsligheten.
Förbudet omfattar också den som hyr lokal av kommunen. Hyresgästen eller arrangörens ledande personer får inte vara medlemmar i någon organisation som är kopplad till kriminell verksamhet.
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5137486

De första 14 dagarna var det onekligen trögt men sen gick proppen ur. Frihetspartiet anmälde i fredags Eskilstunas riktlinjer om "västförbud" till både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern och genast efter helgen hoppade media på tåget. Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/nyheter/

Eskilstuna kommuns förbud mot mc-västar på krogen anmäls till Justitieombudsmannen, JO. Anmälaren, ordföranden för en organisation som kallar sig Frihetspartiet, anser att förbudet är diskriminerande och strider mot kommunallagen. Eskilstunas politiska ledning välkomnar att saken prövas.
http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=3394913

Gästerna på krogen ska "inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell.
http://www.nyhetskanalen.se/1.1467628/2010/01/25/forbud_mot_mc_vastar_jo_anmals

Gästerna på krogen ska "inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö för gäster och anställda", formulerades förbudet.
http://svt.se/2.22620/1.1860524/forbud_mot_mc-vastar_jo-anmals

Förbudet mot MC-västar i Luleå hamnar på Justitieombudsmannens bord. De som agerar är organisationen Frihetspartiet, med rötter i bikerorganisationer.
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5233536PROTEST mot VÄSTFÖRBUD PÅ KROGEN OCH I KOMMUNENS LOKALER 3.115 medlemmar - Mänskliga rättigheter
http://www.facebook.com/group.php?gid=264458685879

(You Gotta) Fight For Your Right (Vest And Colours)
Wearing club colours in public is a matter of free expression.
-Defend your right to associate, " It's biker groups today, and who knows who next."
- It's nice that you send in your photos of your colours - Do it today, it may be forbidden tomorrow!
http://www.facebook.com/group.php?gid=425295615572

Loud Pipes Save Lives - Loud pipes rule
För skojs skull - Facebook-klassiker
http://www.facebook.com/group.php?gid=448310215044


MC Razzia @ facebook
http://www.facebook.com/MCRazzia666

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar