måndag 9 juni 2014

Viktigt att bekämpa gängkriminaliteten

Mer resurser till polisinsatser och hårdare straff är exempel på kortsiktiga lösningar. Kristdemokraterna vill också tillåta anonyma vittnesmål i domstolar i särskilda fall, där vittnen är rädda för vilka konsekvenser vittnesmålet kan få. Utan fällande domar spelar det ingen roll hur hård straffskalan är.

Långsiktigt måste gängens attraktivitet motverkas. Ingen ska känna att kriminalitet är den bästa karriärvägen eller det enda sättet att få en identitet, gemenskap och respekt. För att stoppa de kriminella gängen krävs det att vi lyckas komma åt smuggling och illegal vapenhandel. Då kommer mycket av attraktionen i dem att försvinna.

I det arbetet är EU mycket viktigt. För att stoppa kriminaliteten krävs ett starkare samarbete mellan medlemsstaternas rättsväsenden. Europol och andra organisationer har i dag befogenhet att bistå nationella myndigheter i brottsutredningar och samordna åtal som rör flera länder. För att mer effektivt kunna kartlägga och gripa brottslingar krävs ett bättre informationsutbyte mellan EU-ländernas myndigheter. KD kommer att arbeta för mer samordning.

Ibland lyfts frågan om att bilda en europeisk motsvarighet till amerikanska FBI, som kan verka helt gränsöverskridande. Detta är inte rätt väg framåt. Även om det krävs samordning, ska makten och huvudansvaret för brottsbekämpning ligga på varje enskilt medlemsland. Varje medlemsstat ska ha huvudansvaret för brottsbekämpning inom landet och bestämma straffskala. Fokus för EU-samarbetet ska ligga på operativ brottsbekämpning. Genom bättre samarbete kommer de problem som finns i Göteborg, och på andra håll i Europa, att mer effektivt kunna motarbetas.
http://www.expressen.se/gt/ledare/viktigt-att-bekampa-gangkriminaliteten/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar