onsdag 25 juni 2014

Han vill se mer hemliga medel mot gängen

Chefsåklagare Torsten Angervåg anser att den grova organiserade brottsligheten skulle kunna bekämpas mer effektivt om möjligheten att använda hemliga tvångsmedel, som exempelvis telefonavlyssning, utökades till att gälla övergrepp i rättssak, mened och vapenbrott.

Ett annat problem är att de beslut om hemlig avlyssning som fattas bara gäller ett telefonnummer, istället för en persons alla telefonnummer. Eftersom en del kriminella personer ofta byter telefonnummer måste en ny ansökan om avlyssning lämnas in och bifallas innan telefonavlyssning av det nya numret får göras. Det kan försvåra och fördröja en förundersökning av grov kriminalitet. 
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/han-vill-se-mer-hemliga-medel-mot-gangen-9920336.aspx

Efter tre år av studiebesök har nu moderaterna Andreas Norlén och Finn Bengtsson skrivit en rappport innehållande 22 punkter på förslag på hur man ska komma till rätta med den organiserade brottsligheten.
http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=7093044

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar