onsdag 5 september 2012

- Politiet sprer frykt Fauske: Advokatfullmektig er ikke nådig i sin kritikk av politiet i saken mot Turnout MC.

Advokatfullmektigen Alexander Solhus, som jobber hos advokatfirmaet Elden, er engasjert av MC-klubben på Fauske.
Bakgrunnen er flere beslag gjort i klubblokalene samt det hans klient mener er heksejakt fra politiets side.
Avlyttet
– Politiet har opptrådt svært smålig. I det siste beslaget, kommer man antakelig til å sitte igjen med at man blant annet har tatt 50-årspresangene til en MC-entusiast som er glad i dyr whisky, sier Solhus.
– Alkoholmengden som er beslaglagt er lovlig kjøpt og representerer et moderat kvantum i forhold til antall medlemmer i klubben, sier han.
Han vil også be seg forelagt rettens kjennelse på at politiet kan telefonavlytte medlemmene i Turnout.
Alvorlig
– Dersom dette virkelig har skjedd, håper jeg virkelig politiet har rettens godkjenning til dette. Det må være overhengende mistanke om svært alvorlige forbrytelser for at man skal kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll, sier Alexander Solhus.
Han har lest gjennom avisartikler helt siden det første beslaget gjort i klubblokalene i mars 2011 og senere i juli 2012.
– Politiet benytter media til å spre halvsannheter. Etter å ha lest avisene fikk jeg et klart inntrykk av at det var beslaglagt våpen på Turnout. Dette var et jaktvåpen beslaglagt hjemme hos en av klubbens medlemmer som for øvrig ble tilbakelevert. Man forsøker også å rette oppmerksomheten mot Turnout, mens det hovedsakelig er deres gjester eller ikke-medlemmer man har funnet mindre brukerdoser på.
– Rart
– Vi ser dette også i andre byer. Politiet forsøker å spre frykt og et dårlig rykte rundt MC-miljøet, sier Solhus.
Når det gjelder det faktum at det første beslaget og mistanken om ulovlig omsetning av alkohol har Solhus en klar formening.
– At man har brukt ett og et halvt år på å avslutte saken fordi de involverte ikke har latt seg avhøre, er en veldig rar begrunnelse. Skulle rettssamfunnet fungert slik, ville det ikke blitt mange påtalebegjæringer, sier Alexander Solhus som heller tror politiet sitter med for dårlige kort på hånda for å få domfellelse i saken.
–At man så bruker denne saken for å skaffe seg fundament for nye beslag, blir for meg veldig merkelig så lenge ingen er tiltalt eller dømt for ulovlig spritomsetning, sier Alexander Solhus.
– Lar oss ikke skremme
Lensmann Petter Grønås ser på utspillet fra Elden-advokaten som ren skremselspropaganda.
– Det er ikke noe nytt i dette i forhold til det som kom fram i går. Jeg ser på dette advokat-utspillet som er forsøk på å skremme politiet fra å utføre sitt samfunnsansvar, sier Petter Grønås.
Han synes også det er tilforlatelig at Turnout ikke kan stå fram med navn på personer, lå lenge de påstår de er lovlydige samfunnsborgere.
– Sannheten er at flere av disse er tatt med narkotika. Samtidig som de står fram anonymt i media, opptrer de uniformert med klubbmerker i bybildet, sier Petter Grønås.
Ut over dette ønsker ikke Fauske-lensmannen å kommentere kritikken fra advokatfullmektig Alexander Solhus.
I tirsdagens AN sa Petter Grønås at dersom det stemte at noe av det beslaglagte brennevinet er gaver tilhørende en av klubbens medlemmer, vil politiet vurdere saken på nytt.
– Når det gjelder kommunikasjonskontroll kommenterer vi ikke enkeltsaker, sier Petter Grønås. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar