lördag 15 september 2012

Mors nest beste barn – om rettsikkerhet og likhet for loven

Til tross for at forhåndsuttalt rettshåndhevelse av denne art reiser en rekke etiske og prinsipielle problemstillinger, virker standpunktet ukontroversielt i store deler av det offisielle Norge.
Fra justisministeren og nedover til byråkrater og rettshåndhevere i de enkelte norske byer både anerkjennes – og oppmuntres – motstanden mot etableringer av klubber som Hells Angels, Bandidos og Outlaws.
For Fredrikstads del har det til og med politisk forankring i vedtak fra bystyret – enprosentklubber er uønsket, og skal hindres. Og verktøykassen til bruk for formålet, synes både stor og udefinert. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar