söndag 23 september 2012

Krogägare JO-anmäler Eskilstuna kommunen

En krogägare i Eskilstuna har vänt sig till Justitieombudsmannen efter kommunens agerande.
En kommunpolitiker påpekade för krogägaren det olämpliga i att ha en reklamskylt för en firma, som anses ha bindningar med Hells Angels.

Kommunledningen uppmanade med anledning av det allmänheten att inte besöka krogen.
Det trots att krogägaren kort efter uppmaningen tagit bort den aktuella skylten.

Krogäaren anser i brev till JO att kommunen gjort sig skyldig till felaktig myndighetsutävning, brott mot likabehandlingsprincipen och grundlös näringslivspåverkan bland annat.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5280591

I torsdagens papperstidning berättade vi att en Hells Angels-anknuten firma gör reklam på krogen Royal Oak i centrala Eskilstuna. Nu anmäler krogägaren Chian Alkoyun Eskilstuna kommun till justitieombudsmannen (JO) för att man gått ut i media och avrått människor från att besöka krogen.
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1557191-krogagare-anmaler-kommunen-till-jo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar