lördag 1 september 2012

Et medlem av motorsykkelklubben Hells Angels oppbevarte ammunisjon ulovlig.

14. desember i fjor foretok politiet en ransaking av Hells Angels klubblokaler i Horgenveien i Øvre Eiker. I den forbindelse ble det funnet ammunisjon som lå ulåst på ett av rommene.
En mann i 40-årene disponerer dette rommet. Han er nå idømt en bot på 2400 kroner for brudd på våpenloven. Han må i tillegg betale 1500 kroner i saksomkostninger, ifølge en fersk dom fra Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Lå på ei hylle

Rommet er innredet som soverom. HA-medlemmet har overfor tingretten forklart at han disponerer rommet og oppbevarer noen av sine eiendeler der.
Blant disse eiendelene ble det altså funnet fem skudd liggende på ei hylle – henholdsvis ett 22. kaliber, ett 9 mm og tre riflepatroner. Disse ble oppbevart ulåst, noe som er i strid med våpenloven. Mannen har heller ikke våpenkort.
Ifølge dommen hevder mannen at skuddene stammer fra hans barne- og ungdomstid hvor han fant skuddene i skogen og i en bod. Han mente selv det var sikrere at han tok dem med seg enn at de lå løst ute og var en fare – spesielt for barn.
Etter rettens oppfatning er oppbevaringen et soleklart lovbrudd.

- Ikke til å misforstå

- Tiltalte kan ikke høres med at han ikke kjente til loven og at det er snakk om en svært begrenset mengde ammunisjon. Lovens ordlyd er tydelig og ikke til å misforstå, heter det i dommen.
Retten anser overtredelsen som et alvorlig forhold med den risiko den representerer. At flere personer har tilgang til mannens rom, anses som skjerpende.
Mannen er tidligere domfelt en gang og bøtelagt to ganger. Alle forhold gjaldt brudd på veitrafikkloven.

http://www.bygdeposten.no/ovreeiker/article6215615.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar