onsdag 3 oktober 2012

Rekordsatsningar mot svensk maffia i budgeten

Satsningarna som görs i budgeten är en förstärkning och vidareutveckling av kampen mot grov organiserad brottslighet som regeringen prioriterat sedan tidigare. Att fånga upp unga människor som är på fel väg i livet, att se över straffrabatten för mängdbrott och stärka rättskedjan är vitalt för att bekämpa något som allt mer har kommit att likna en svensk maffia.

Alliansregeringen har presenterat en budget som står ut i ett europeiskt sammanhang. Medan nästan alla andra europeiska länder står inför neddragningar och besparingar kan Sverige satsa för framtiden, på jobben och konkurrenskraften. Det är möjligt tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterat att stärka arbetslinjen.

Sedan 2006 har regeringen genomfört den största satsningen på rättsväsendet i modern tid i syfte att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Myndigheterna i hela rättskedjan, från polis till kriminalvård, har förstärkts kraftigt. Sverige har fler poliser, åklagare och domare än någonsin tidigare. Med skärpta straff och ett stärkt brottsofferperspektiv har vi satt människors trygghet i centrum. Men mer behöver göras.
http://www.jnytt.se/nyhet/50080/rekordsatsningar-mot-svensk-maffia-i-budgeten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar