tisdag 23 oktober 2012

Storsatsning på att förebygga brott

Fler brott måste klaras upp och nyrekryteringen till kriminella grupperingar minska, skriver två riksdagsledamöter från Moderaterna.

I budgeten för 2013 föreslår regeringen extra satsningar på drygt 1,5 miljarder kronor på rättsväsendet. Det innebär ökade anslag med över 10 miljarder kronor sedan alliansen tillträdde. Satsningarna sker på en förstärkt ekobrottsbekämpning, utökade insatser inom kriminalvården, förstärkning av domstolarna och en effektivare polisorganisation. Detta är positivt, men vi kan samtidigt konstatera att polisens resultat måste förbättras för att öka tryggheten och förebygga brott.

Med dessa satsningar i åtanke har människor rätt att förvänta sig förbättrade resultat. Därför är det oroväckande att det fortfarande finns stora skillnader i vilken utsträckning polismyndigheterna utreder mängdbrotten. Fler brott måste klaras upp och nyrekryteringen till kriminella grupperingar minska. Här finns mer arbete att göra.
http://hd.se/ledare/2012/10/23/storsatsning-pa-att-forebygga/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar