onsdag 17 oktober 2012

Otillåten påverkan mot företag. -Utpressningsbrotten har femfaldigats på 20 år!

BRÅ:s undersökning visar att antalet anmälningar mot utpressning ökat från 500 till 2 500 fall på 20 år.
Undersökningen riktar ljuset mot ett delvis dolt fenomen där företagare:

- utsätts för hotfull skuldindrivning
- erbjuds »beskydd» av kriminella
- utpressar andra företagare
- drabbas av skadegörelse och trakasserier
- »bötfälls» av kriminella

Rapporten innehåller också förslag till åtgärder för företagare, företagsorganisationer och myndigheter. 
 
Serie: Brå Rapport 2012:12
Utgivare: Brottsförebyggande rådet/Brå
Pris: 206 kr
http://www.nj.se/produkt/9789186027995

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar