tisdag 16 oktober 2012

Så vill S stoppa kriminella gäng

Kriminella gäng i Norrköping är ett stort samhällsproblem. Många invånare känner obehag. S-politikerna har ett nytt förslag för att förhindra nyrekrytering i Norrköping.

S-politikerna vill nu pröva ett "relationscentrum".
Där ska brottsoffer och anhöriga till kriminella få stöd. Alla vårdande insatser är samlade i ett hus.
Malmö och Stockholm har redan liknande hus där alla myndighetsresurser finns på samma plats.

- Vi vill få med Linköping i projektet. Många som rekryteras till de kriminella gängen kommer från familjer med trasslig bakgrund.

Riksdagsmannen Billy Gustafsson hoppas få loss EU-pengar till ett relationscentrum och att brottsförebyggande rådet ska utvärdera projektet.

MC-västar ett vapen
Efter sitt förra besök på Polismyndigheten har Billy Gustafsson bland annat motionerat om att förbjuda MC-västar.

- De är ett vapen och upplevs lika obehagliga som en pistol. Attributen med knappar och västar upplevs som ett hot.

Han menar att skottlossningar på öppen gata inte är ok.
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8001357 

"Relationshus" mot brottslighet

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=6189318

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar