onsdag 10 oktober 2012

Kriminalunderrättelsetjänst för ekobrott viktigt mot grov organiserad brottslighet

Grov organiserad brottslighet har förutom allvarliga effekter på fysisk och psykisk hälsa, även allvarliga negativa ekonomiska effekter och övergripande samhällseffekter. Människohandel, våld och hot, illegala vapenaffärer och narkotikasmuggling är bara några exempel på vad som följer i dess kölvatten. Den enskilde måste skyddas från kriminella som hotar vårt samhälle. Det gäller inte minst alla restaurangägare som drabbas av utpressning, de flickor som utsätts för trafficking eller de barn som går i skolor där droger florerar.
http://www.jnytt.se/nyhet/50274/kriminalunderrattelsetjanst-for-ekobrott-viktigt-mot-grov-organiserad-brottslighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar