fredag 7 september 2012

Regeringen ger Ekobrottsmyndigheten (EBM) i uppdrag att bygga en nationell kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet.

Detta ska förbättra möjligheterna att komma åt vinster från kriminella verksamheter, skriver justitieminister Beatrice Ask (M) i Dagens Industri.

I nästa års budget satsas 30 miljoner kronor på EBM, som får ett nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/ska-bekampa-ekobrott-i-hela-landet_7481854.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar