söndag 9 september 2012

Nu reagerar riksorganisation­en för bikers rättigheter, Payback Sverige, på Nykvarns köp av fastigheten som mc-klubben Vagos hyr.

 
I ett öppet brev till kommunalrådet Bob Wållberg (NP) skriver Paybacks skapare Peter Schjerva:
”Genom att kommun­styrelsens ledamöter inte i förväg varit informerade om beslutet att köpa fastigheten; genom att detaljplaneringen behöver ändras varför ens möjligheten att bygga bo­städer på fastigheten är högst tveksam samt på grund av det faktum att ett fastighetsköp som saknar tydligt allmänintresse strider mot lagen undrar vi nu;

På vilken annan laga grund har fastigheten inköpts till överpris för kommunala Skattemedel?” Peter Schjerva skriver på sin hemsida att han vigt sitt liv åt att hjälpa bikers som ­råkat ut för maktmissbruk.
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokalhttp://vagosmcscandinavia.com/news.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar