söndag 25 december 2016

Här är polisens egen kartläggning kring hur Hells Angels och Bandidos är organiserade.

Mc-klubbarna är hierarkiska med presidenter som ledare – samtidigt som deras upplägg jämförs med två välkända hamburgerkedjors.
– Ska man raljera är det lite som McDonald's och Burger King, säger Patrik Andersson, kommissarie vid polisens regionala underrättelseenhet i region Syd.

Hells Angels och Bandidos har fullvärdiga avdelningar på totalt 13 orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. De är alla uppbyggda på liknande sätt.
I toppen sitter en president.
Under sig har denne en vicepresident.
Därutöver finns flera betydande roller, bland annat den som går under benämningen "sergeant at arms". Den personen har en nyckelroll inom Hells Angels och Bandidos genom att ansvara för att säkerheten och att de uppsatta reglerna följs. Det är den rollen som Mehdi Seyyed, som grundade Göteborgs första Bandidosavdelning, enligt polisen haft för Bandidos i Europa sedan ett par år tillbaka.

LÄS MER: Bandidosbossen om våldet och samvetet

– Har man blivit utsedd till det på Europanivå, då är det högt, sa kommissarien och mc-experten Lars Öjelind efter att Seyyed blivit utsedd till det.

Medlemmar kan straffas

Polisens nationella avdelning (NOA) skriver i sin rapport om Bandidos att det är respektive avdelnings "sergeant at arms" som bestraffar den som bryter mot lagarna.
"Polisen har noterat att 'sergeant at arms från olika avdelningar varit nyckelpersoner vid konflikter mot andra grupperingar. De organiserar den egna grupperingen samt är på plats i konfliktzoner", förklarar NOA.

Så styrs Hells Angels & Bandidos

I Sverige finns Hells Angels- och Bandidos-avdelningar på 13 olika orter. Varje avdelning styrs på liknande sätt:
- President
Är respektive klubbs högste ledare och den som sköter kontakten med andra klubbar.
– Vice president
Är ställföreträdande president och tar hand om presidentens uppgifter när denne inte är där.
– Sergeant at arms
Den som ansvarar för säkerheten inom respektive avdelning. "Sergeant at arms" ser till att de interna reglerna följs och bestraffar den som bryter mot dem. Det är också "sergeant of arms" som har hand om vapnen och aktioner mot rivaler. "Polisen har noterat att 'sergeant at arms från olika avdelningar varit nyckelpersoner vid konflikter mot andra grupperingar", skriver polisens nationella operativa avdelning i sin Bandidos-rapport.
– Secretary
Sekreteraren. Fyller en viktig funktion. För protoll på möten och har hand om exemplevis medlemslistor och röstningsresultat.
– Treasurer
Kassören som har hand om avdelningens konto och ser till att alla olika avgifter betalas in.
– Road captain
Den resenasvarige i klubben. Är bland annat den som organiserar och leder mc-korteger. Det är denne som pratar med polisen vid sådana tilfällen, om det skulle vara nödvändigt.
– Nomad
En person som inte tillhör någon specifik geografisk avdelning. Inom Bandidos är nomaderna i Europa knutna till den europeiska organisationen och har hög status. Bandidos-nomaderna har en roll som medlare om en avdelning har interna konflikter.
– Taking care of business
En funktion som vissa inom Bandidos har. De anses vara "speciellt dugliga i vissa avseenden", enligt polisen. "Taking care of business"-personer har varit livvakt åt Sverigepresidenten.
Källa: Polisen

Medlemmarna som sitter i nyckelpositioner går under benämningen "officerare".
– Det är hierarkiskt i den meningen att de är utpekade som "officerare". Sedan har man ett veckomöte, vad gäller Hells Angels ligger det oftast på onsdagar. Där lyfter man vissa av frågorna där man behöver ha ett avgörande, säger Patrik Andersson, kommissarie vid polisens regionala underrättelseenhet i region Syd.

Hells Angels är hårda

Det är i Hells Angels som regelverket är som hårdast och de ledande HA-männen i Sverige har även framstående positioner även utanför landets gränser, enligt Patrik Andersson.

LÄS MER: Bandidosbossen Mehdi Seyyeds nya makt

– De håller strikt på sin hierarki och vissa individer har stort inflytande nationellt. Det finns ett par som väger ganska tungt. Vi tror också att de ingår i den europeiska delen, där man har det ungefär som i EU, säger han.
Där folk från olika länder är med och bestämmer?
– Ja, precis.
Hur är det inom Bandidos?
– De har plankat Hells Angels och försökt göra samma sak som dem, att rekrytera ur sina undergrupper. Men man har väl alltför tydligt sett att de här undergrupperna inte riktigt håller måttet. Hells Angels har varit striktast i sin rekrytering, de håller benhårt på reglerna och sparkar ut dem som avviker. I Bandidos har man lite fler chanser.

Hells Angels organisation i korthet

– Hells Angels är en hierarkisk organisation, men huvudprincipen är att varje medlem har var sin röst när det sker omröstning i någon form.
– Hells Angels har vad som polisen kallar för en egen grundlag, "world wide constitutional", som funnits med sedan Hells Angels grundades. I den finns ett stort antal lagar och riktlinjer att förhålla sig till.
– Förutom grundlagen finns det också europeiska och svenska HA-lagar som de svenska avdelningarna måste följa.
– Varje lokal avdelning har samtidigt ett visst självstyre så länge de rättar sig efter organisationens regler, enligt Patrik Andersson på polisens regionala underrättelseenhet.
– Ska någonting i "grundlagen" förändras krävs det att 90 procent av alla HA-medlemmar i världen röstar ja till det.
– Varje vecka håller de lokala avdelningarna möte, så kallade "church meetings". Man måste vara fullvärdig medlem för att vara med på ett sådant.
– Två gånger varje år hålls "World officers meet". "European officers meet" hålls fyra gånger om året. Patrik Andersson på polisen liknar "European officers meet" med ungefär en EU-kommission.
Källa: Polisen

I kartläggningen av Hells Angels, som publicerades för några år sedan, beskriver Rikskriminalpolisen – föregångaren till NOA – att mc-klubben i grund och botten styrs av ett antal grundlagar som har sitt ursprung från när Hells Angels bildades.

Etablerades i Skåne

Det finns också speciella lagar inom Europa och inom Sverige, men de lokala avdelningarna har ändå möjlighet att styra över sin egen verksamhet.
– Varje klubb i sig är oberoende, men oftast brukar man prata om "mother chapter". Det är den första etablerade avdelningen. I Sverige är det Hells Angels i Malmö respektive Bandidos i Helsingborg. Där har man per definition haft mer inflytande, säger Patrik Andersson.
– Sedan har det jämnat ut sig med åren. Nu är kanske Hells Angels-avdelningen i Göteborg och Helsingborg ganska starka.

Bandidos organisation i korthet

– Har en liknande uppbyggnad som Hells Angels, så väl nationellt och internationellt. I "Bible of Bandidos", finns regler som den enskilde medlemmen har att rätta sig efter. Det finns också lokala regler.
– Precis som inom Hells Angels är det krav att de fullvärdiga medlemmarna ska ha tillgång till en Harley-Davidson.
– Den europeiska förgreningen av Bandidos styrs av "Nationalen", som består av cirka 35 personer från olika länder i Europa. Nationalpresidenten väljs i fyraårsperioder.
– Det finns också Nationalen i Nordamerika, i Australien och i Asien.
– Bandidos i Sverige är hierarkiskt och toppstyrt – enligt polisen rör det sig om fyra–fem personer med den absoluta makten.
– "Toppstyrning och totalitarism samt sättet att leda organisationen tros vara en av anledningarna till organisationens förhållandevis höga omsättning av medlemmar", skriver polisens Nationella operativa avdelning i sin rapport om Bandidos.
Källa: Polisen

Jämförs med McDonald's

Patrik Andersson beskriver Hells Angels och Bandidos som stora företag.
Han jämför med mindre franchisetagare som är en del av en större, global kedja.
– Lagarna är stiftade i USA och ska man raljera är det lite som McDonald's och Burger King. De får betala för att använda märket. Även om klubbarna varit med länge betalar de fortfarande till moderklubbarna i USA, säger Patrik Andersson.
Följer man inte reglerna kan man uteslutas ur mc-klubbarna.
http://www.expressen.se/gt/polisen-hells-angels-ar-som-mcdonalds/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar