fredag 3 maj 2013

Här är kontraktet som styr danska mc-freden enligt Expressen

Hells Angels tvingade Bandidos överge ett klubbhus. Det öppnade för ett samarbetsavtal mellan gängen. Tillsammans ska de arbeta för att hålla andra gäng borta.
Kontraktet mellan de fruktade mc-klubbarna är hemligt men delar av det har läckt ut.

Avtalet
Ett gäng per stad
Om Bandidos finns i en stad får Hells Angels inte bilda en avdelning på samma ort, samma sak gäller åt andra hållet.
Förbud mot att ragga varandras medlemmar
En medlem som kastats ut ur antingen Bandidos eller Hells Angels ska inte få bli medlem i det rivaliserande gänget.
Stopp för nya gäng
Andra internationella mc-gäng ska inte ges möjlighet att etablera sig i Danmark. Ansvaret för att hindra nyetableringar ligger på Bandidos och Hells Angels gemensamt.
Håll en vänlig ton
Båda gängen förbinder sig, i det nya avtalet, att inte vara nedvärderande mot varandra i offentliga sammanhang, till exempel på Facebook eller andra sociala medier.
Heta linjen
En särskild telelinje mellan gängen upprättas för krislägen. Om två medlemmar hamnar i luven på varandra någonstans ska klubbarna kunna ringa varandra för att gjuta olja på vågorna och förhindra vidare skärmytslingar.
Tillfälligt avtal
Avtalet är tillfälligt och kan omförhandlas på stormöten mellan klubbarna.
Stormöten
Stormöten hålls två gånger per år, eller vid behov, 10- 12 medlemmar från varje klubb deltar.
Lokala möten
Möten hålls lokalt (i östra och västra Danmark) om det behövs.
En nödlinje
Det ska upprättas en "hotline" för akuta situationer som uppstår.
Uppdelade områden
Det får inte öppnas nya avdelningar på den andra klubbens områden. Områden som inte omfattas av avtalet anses vara lediga.
Vårdat språk
Det är förbjudet för personer associerade med klubbarna att tala illa om Bandidos och Hells Angels.
Alltid hälsa
Medlemmar av Bandidos och Hells Angels ska alltid hälsa på varandra när de träffas.
Motarbeta bråk kraftigt
Utomstående som försöker störa lugnet ska motarbetas kraftigt.
Stoppa klubbar från andra länder
Inga andra internationella klubbar tillåts att öppna i Danmark om inte klubbarna godkänner det (förutom de egna supporterklubbarna).
Rådet bestämmer
Ett råd godkänner nya klubbar i Danmark. Nya klubbar ansöker och lägger fram sina färger för rådet där Bandidos och Hells Angels har vetorätt.
Ovänner nobbas
Ovänner till någon av klubbarna ska inte tas upp som medlemmar.
Uteslutning
"Bad standing" och "Out" (sätt att bli utesluten ur klubben, Kvällspostens anmärkning) ska respekteras av båda klubbarna.
Håll hemligheter
Intressen som rör klubbarna diskuteras inte offentligt.
Får umgås mellan gängen
Medlemmar från de båda klubbarna får umgås om de vill. Det krävs inga speciella tillstånd.
Avtalet måste följas av alla
Samtliga personer som omfattas av avtalet måste läsa och följa det.
Inte skriva negativt på nätet
Det får inte publiceras något negativt om varandra på nätet.
Ingen media utan godkännande
Ingen uttalar sig i pressen om det inte godkänts i förväg av båda klubbarna.
Håll hemligheter
Tre medlemmar från varje klubb, i både öst och väst, tar hand om eventuella ekonomiska tvister.
Internationellt avtal för klubbar
Utländska medlemmar ska följa samarbetsavtalet när de är i Danmark.
Bevara freden
Bandidos och Hells Angels ser till att hålla fred mellan klubbarnas anhängare.
Inte skvallra
Meningsskiljaktigheter behandlas seriöst. Skvaller och rykten duger inte.
Inga interna bråk tillåtna
Interna slagsmål är förbjudna.
Samarbete okej
Samarbete mellan medlemmar i de klubbarna är tillåtet på godkända projekt som mc-utställningar.
Träffas vid tvister
Uppstår en tvist mellan vänner ska de inblandade träffas med representanter från klubbarna som gemensamt har mandat att avgöra tvisten.
Låta flickvänner vara
Det är förbjudet att stöta på varandras flickvänner, fruar, ex-flickvänner och ex-fruar, om inte klubbarna gemensamt accepterar det.
http://www.expressen.se/kvp/har-ar-kontraktet-som-styr-danska-mc-freden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar