fredag 3 maj 2013

- Bekjemp kriminelle MC-klubber

Samarbeid for å hindre kriminelle MC-klubber til å få fotfeste i Nordland; det var noe av budskapet da politimester i Salten, Geir Ove Heir, og påtaleleder Heidi Køkstad i dag orienterte fylkesrådet og gruppelederne i fylkestinget om hva disse klubbene står for og hvorfor de må bekjempes, skriver Rana Blad.
- Egentlig er det synd å kalle dem MC-bander, de er først og fremst kriminelle. De fleste MC-klubbene er overveiende positive foreninger, sa påtaleleder Heidi Køkstad.
- En-prosentsklubber sier selv at de står utenfor samfunnets regler. For dem står lojalitet til klubben over lojalitet til venner, familie, jobb og samfunnet for øvrig, forklarte politimester Heir, som viste til at Norge har seks klubber som selv definerer seg som såkalte 1-prosent-klubber: Hells Angels, Outlaws, Bandidos, Gladiators, Coffin Cheaters og Mongols.
- Det er viktig å innse at disse klubbene har en utspekulert måte å opptre på. De forsøker å framstå som seriøse klubber, skrur på sjarmen og har åpent hus. Men dette er ikke noe annet enn et skalkeskjul for den kriminelle aktiviteten, sier politimesteren.
- I enkelte klubber er over 90 prosent av medlemmene straffedømte. Da snakker vi ikke om mindre alvorlige forseelser, men de er dømt for alvorlig kriminalitet, som vold, trusler, voldtekt, narkotika, og torpedo-virksomhet, påpekte påtaleansvarlig Heidi Kløkstad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar