torsdag 9 maj 2013

Åtta förslag som kan få slut på skjutningarna i Göteborg

Vi socialdemokrater har sedan länge ett antal förslag som skulle bekämpa gängkriminalitet, den organiserade brottsligheten och minska antalet illegala vapen i omlopp.
1. Vi vill stärka den nationella styrningen av polisens arbete mot organiserad kriminalitet, och öka de centrala resurserna till Rikskriminalpolisen.
2. Vi vill höja straffen för grovt vapenbrott, och göra det möjligt att telefonavlyssna dem som misstänks för grovt vapenbrott. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat med drygt 50 procent sedan 1990-talet enligt Brottsförebyggande rådet. De siffror som Dagens Nyheter presenterade härom dagen visar att antalet skjutningar som inträffat i Göteborg ökat dramatiskt under senare år.
Antalet beslagtagna vapen ökar
3. Vi vill ge tullen ett särskilt uppdrag att prioritera vapensmuggling och ge tullen möjlighet att kontrollera ID-handlingar för personer uttagna vid tullkontroll. Vi måste stoppa införseln av illegala vapen. Antalet beslagtagna vapen i Västra Götaland är enligt Dagens Nyheters undersökning mer än dubbelt så höga 2012 som 2007.
4. Vi vill stärka polisens möjlighet att arbeta med infiltration i de kriminella gängen. Vi behöver en lagstiftning som ger polisen möjlighet att kunna arbeta med infiltration under rättssäkra former. Det ger ökade möjligheter att bekämpa organiserad brottslighet.
5. Vi vill se till att det finns gott om poliser i de utsatta områdena. Med de stora tillskott som polisen har fått borde det vara möjligt.
6. Vi vill utreda möjligheten att öka kvaliteten vid omhändertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU), exempelvis genom att låta staten ta en del av kostnaderna för placeringarna mot att kommunernas eftervård och sociala insatser blir bättre. Det skulle öka möjligheten att ta hand om en del ungdomar som är på väg in i tyngre kriminalitet.
7. Vi vill inrätta en nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet. En nationell samordnare skulle bland annat få i uppdrag att driva på, utvärdera, föreslå förbättringar och koordinera det brottsförebyggande arbetet lokalt, regionalt och nationellt. I dag är kvaliteten i det brottsförebyggande arbetet allt för skiftande mellan olika delar av landet.
Bättre utslussning
8. Vi vill utreda ett utslussningsavtal efter kriminalvårdsvistelse, så att staten kan ta en del av kostnaderna för återanpassningen i samhället av dem som släpps ur fängelse. Många av dem som släpps efter anstaltsvistelse saknar både bostad och arbete. Ibland har de även behov av fortsatt vård. Om återfall i brott ska minska måste förutsättningarna för ett liv i frihet förbättras. Det är särskilt viktigt i en situation där vi sett en tydlig fara över att frigivna dras in i kriminella gäng igen.
Regeringen måste förstå lägets allvar och bryta sin passiva inställning. Det är nu dags att ta politiskt ansvar för utvecklingen.
Morgan Johansson (S)
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1653010-atta-forslag-som-kan-fa-slut-pa-skjutningarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar