onsdag 21 november 2012

Säpo: Poliser hjälper kriminella komma undan

Kriminella kommer undan när poliser tipsar dem före ett tillslag, visar en rapport som Säpo presenterade i dag. Oftast handlar det om att den tipsade polisen är vän eller bekant med den kriminella.
– Det här kan handla om att personen inom organiserad brottslighet känner poliser. På så sätt försöker de få ut information om utredningsläget, information om tillslag. För de enskilda kriminella är naturligtvis den här typen av tips av stor betydelse, säger Johanna Skinnari, på Brottsförebyggande rådet.

Men det fanns också fall av korruption, 174 stycken och 84 av dem rörde poliser. Det är inte så mycket fråga om mutor alltså, utan om att en polisman ringer sin kriminella vän eller bekant och lämnar information om till exempel ett kommande tillslag.

– Man är barndomskamrater till exempel. Den ena har blivit polis och den andra har blivit kriminell, man kanske springer på varandra senare i livet, säger Johanna Skinnari.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5353540

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar