tisdag 20 november 2012

Mongols MC och - fortfarande enligt åklagaren - skött själva utpressandet på initiativ av den 46-åriga kvinnan.

Enligt åtalet har de tre männen under hotfulla former - iförda kläder som anger att de varit medlemmar i Mongols MC - besökt Västeråsföretagaren i dennes hem natten till 28 augusti i år.
Där har de enligt åtalet hotat företagaren bland annat med vapen, och försökt förmå honom att skriva under ett köpeavtal avseende en fastighet.

När inte hoten hjälpte övergick de i misshandel, men inte heller detta hjälpte.
Fastigheten skulle på så sätt övergå i den åtalade kvinnans ägo utan att hon skulle behöva betala det faktiska värdet - hon skulle ha kommit över fastigheten mer eller mindre gratis i stället för mot de sju miljoner kronor som köpeavtalet angivit. Eller åtminstone komma över fastigheten till starkt reducerat pris; endast en handpenning om 400000 kronor har erlagts.

Utpressningsförsöket gick dock om intet eftersom Västeråsföretagaren inte vek sig för hot eller misshandel. Polisen kontaktades och under de följande dagarna och veckorna greps männen och kvinnan.

Samtliga fyra nekade vid rättegångens början till varje form av brott eller brottsligt syfte.
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1887357-rattegangen-om-utpressning-inledd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar