torsdag 8 november 2012

Allt fler väljer att lämna den kriminella världen

Malmö stads konsultationsteam för avhoppare startade våren 2011 och utöver att teamet sedan starten har lyckats nå fler och fler avhoppare, så har arbetet också lett till en utökad och förbättrad samverkan mellan de inblandade myndigheterna. Nu anställs två personer för att stärka verksamheten ytterligare.

Under torsdagen och fredagen arrangerar Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad en gemensam nationell konferens för att skapa ett engagemang för ett storstadssamarbete kring avhopparfrågan och för att utveckla en gemensam kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad för att stödja avhopparprocesser.

– Det är glädjande att allt fler väljer att lämna den kriminella världen och att de vänder sig till vår verksamhet för hjälp. Det visar att vår satsning på avhopparverksamhet var helt rätt. Med dagens beslut av kommunstyrelsen kan verksamheten fortsätta att utvecklas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

 – Det är viktigt att ansvariga politiker och tjänstemän träffas och delar kunskap och erfarenheter med varandra. Vi kan också göra mer då det gäller mer praktisk samverkan mellan våra storstäder även om inte kriminaliteten inte ser helt identiskt ut, säger hon.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/malmo/pressrelease/view/allt-fler-vaeljer-att-laemna-den-kriminella-vaerlden-810740

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar