tisdag 2 oktober 2012

Se hvordan politiet vil ha fylket og saltenkommunene på banen for å bekjempe etablering av 1%-klubbene.

Salten politidistrikt ønsker at samtlige kommuner i distriktet skal bidra i det forebyggende arbeidet mot mc-kriminalitet.
Samtidig oppfordrer politiet de to andre politidistriktene i fylket til å ta samme initiativ overfor sine kommuner, melder politiet i ei pressemelding.
Brorskap
Ifølge politiet har flere kriminelle mc-miljø - såkalt 1-prosentklubber – vist sin interesse for Nordland og Salten. Dette er klubber som definerer seg utenfor det norske samfunnet og som har sine egne lover og regler. De anser seg som et brorskap og cirka 2/3 av medlemmene er straffedømte, opplyser politiet.
Politiet er av den oppfatning at de kriminelle mc-miljøene er blant nettverkene som representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i Norge.
http://www.an.no/nyheter/article6264825.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar