tisdag 2 oktober 2012

Organiserad brottslighet - ett svenskt perspektiv med en internationell dimension

Ett redan stort, och allt mer växande, hot mot europeisk säkerhet idag är organiserad brottslighet. Långtgående ekonomiska följder och urholkad tilltro till det demokratiska samhället är två allvarliga konsekvenser. Organiserad brottslighet har en internationell dimension då i stort sett alla kriminella verkar över nations- och regiongränser, vilket är en försvårande faktor för de brottsbekämpande myndigheterna. De senaste åren har kriminella nätverk från forna Sovjetunionen blivit vanligare förekommande i Sverige. Det som utmärker dessa nätverk är att de anpassar sig väl till det svenska samhället och den bredd som finns i brottsligheten. 


Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium den 3 oktober för att diskutera följande frågeställningar: Hur har utvecklingen av den organiserade brottsligheten vuxit fram och vad innebär det för vårt samhälle? Hur ser situationen ut i Sverige och vad kan vi göra för att motverka?
Varmt välkommen!

Tid: Onsdag 3 oktober 2012, kl 09:30-12:00
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm
Kontakt: Vid frågor kontakta Lina Hast, 08-588 824 97 eller lina.hast@folkochforsvar.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar