onsdag 29 december 2010

Anders Bergstedt om Polisens attitydproblem !


Fd polischef: Unga poliser beter sig som kriminella
Den snabbt utökade poliskåren har medfört en kraftig föryngring och dåligt mentorskap. En del av de unga poliserna har liknande vokabulär och beteende och sitter på samma krogar som de kriminella som de skall bekämpa! Det blir lätt felrekrytering då man inte närmare undersöker bakgrunden och stabiliteten hos de som söker Polishögskolan. Man tittar på formella meriter och ställer intervjufrågor där det är lätt att förstå vilka svar som förväntas!

Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki har i Metro gått till hårt angrepp mot polisorganisationen för alla skandaler. Det tyder på grundläggande problem.
Uppenbarligen hjälper inte lagar, föreskrifter, värdegrundsarbete och goda förebilder som länspolismästare Carin Götblad för att förändra beteendestörningar. Satsningen på mångfald har orsakat negativa konsekvenser som ingen vill erkänna. Det har blivit osäkert vad som är privat och tjänst, etik och moral.
http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/29/fd-polischef-unga-poliser-beter-sig-som-kriminella

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar