onsdag 3 januari 2018

Hells Angels-ledare satt på fri fot

Åklagaren Eva Norberg yrkade på två års fängelse för Hells Angels lokala president, en man i 40-årsåldern, för försök till grov utpressning. Mannens försvarsadvokat Lars Kruse menar att det saknas konkreta bevis, trots bevisprovokation.

Tingsrätten försatte i tisdags kväll den misstänkte mannen på fri fot i väntan på dom.
Rättegången mot Hells Angels lokala president började klockan nio på tisdagsmorgonen i den välfyllda säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö. Den avslutades först strax innan klockan 18, då tingsrätten lämnade beskedet att mannen inte behövde stanna i häktet, där han tillbringat den senaste dryga månaden.

Mannen åtalades för försök till grov utpressning.

Utpressningsförsöket ska ha riktats mot en gammal bekant till följd av en otrohetsaffär i början av 2000-talet. Kravet ska enligt målsägande ha varit 100 000 kronor, som ett slags skadestånd. I händelse av att han inte betalade skulle hans hus brinna och han skulle tillfogas allvarlig skada.

Vice chefsåklagare Eva Norberg menade att bevisningen mot Hells Angels-presidenten är stark.
– Den målsägande har lämnat en noggrann och väldigt detaljerad redogörelse.

Hon ansåg även att det som framkommit i bandade samtal mellan målsägande och den tilltalade stärkte uppfattning att Hells Angels president är skyldig till brott.

Eva Norberg yrkade på två års fängelse, något över minimistraffet för försök till grov utpressning, som är 1,5 år.

Åklagaren menade att brottet var att betrakta som grovt och där var den tilltalades koppling till Hells Angels central.

– Eftersom den tilltalade anspelat på att han har tillgång till våldskapital och eftersom hoten är grova.

Den tilltalades försvarsadvokat Lars Kruse var av motsatt uppfattning. Han ifrågasatte inledningsvis om det ens var möjligt för hans klient att få en rättvis prövning och ifrågasatte om brottsprovokationen kunde anses tillåten.

Den målsägande berättade under rättegången att polisen handledde honom i vilken typ av frågor han skulle ställa till den misstänkte, för att bevis skulle säkras. Polisen fanns närvarande vid telefonsamtalen och guidade honom.

Polisen gav honom även ett kuvert för att överlämna till Hells Angels president vid ett möte på Gallerian. Ett kuvert som dock inte innehöll pengar.

– Polisen har med alla medel försökt provocera fram bevis men trots expertinsatsen återupprepas inga hot, inte någon gång nämns summor, sa Lars Kruse under slutpläderingen.

Åklagarens bevisning handlar enligt Lars Kruse egentligen endast om målsägandes uppgifter om hot under ett första telefonsamtal, som inte spelades in.

– Det här åtalet ska ogillas på den grunden att det inte finns bevis. Utredningen bär inte, sa Lars Kruse.

Han ifrågasatte även om man med självklarhet kunde koppla samman medlemskap i Hells Angels med tillgång till våldskapital.

Åklagare Eva Norberg försvarade att man beslutat om tillåten provokation.
– Det handlade om att säkra bevis för sådant som redan ägt rum. Vi ville inte trigga igång något annat brott. Det var tillåten bevisprovokation.

Eva Norberg ansåg att Hells Angels-presidenten skulle förbli häktad. Det motiverade hon med kollusionsfara (risk för att en misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt förstör en brottsutredning) och recidivfara (risk för fortsatt brottslighet).

Lars Kruse menade att det inte fanns några skäl för hans klient att sitta häktad och ville se honom försatt på fri fot.

Tingsrätten gick alltså på försvarets linje och släppte mannen.
Dom i målet avkunnas om två veckor.
http://www.nsk.se/2018/01/02/hells-angels-ledare-satt-pa-fri-fot/ 

Åtalad Hells Angels-ledare försatt på fri fot

Den Hells Angels-ledare som åtalats för försök till grov utpressning släpptes ur häktet i går efter att rättegången avslutades.
Det var i slutet av november som HA-ledaren enligt åtalet ska ha försökt pressa en privatperson på 100 000 kronor.

Den misstänkte mannen som är i 45-årsåldern ska också ha hotat att bränna ner privatpersonens hus och skada honom. HA-ledaren ska i sammanhanget även upplyst privatpersonen om sin roll i gängmiljön.

Åklagaren Eva Norberg, som bedömer bevisningen som god, yrkade i sin slutplädering att mannen skulle dömas till fängelse.

– Där finns ett minimistraff för det fullbordade brottet som ligger på ett år och sex månader och jag anser att det här försöksbrottet ska överstiga det minimistraffet. Ett par års fängelse är det straff jag yrkade, säger Eva Norberg.

HA-ledarens försvarsadvokat Lars Kruse anser däremot att åtalet helt ska ogillas. Enligt honom
– Det finns ett påstående från målsägande och därutöver finns knappt stödbevisning. Och det har polisen insett och därför har man varit ivriga att försöka skaffa fram bevis. I min värld så har man sysslat med otillåten brottsprovokation. Därför anser jag det saknas materiella betingelser att överhuvudtaget meddela en fällande dom, säger han.

När rättegången på tisdagen avslutades i säkerhetssalen i Malmö beslutade rätten att mannen skulle släppas ur häkte.

– Han var häktad av ett enda skäl och det var för att han inte skulle kunna påverka utredningen. När huvudförhandlingen är slut så är det i allmänhet så att man inte kan påverka den längre, säger Bengt Olsson, lagman i målet.
Dom faller om två veckor. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6854074

Otrohetsaffär i botten för åtal mot mc-ledare

På måndagen ställdes mc-gänget Hells Angels president inför rätta för försök till grov utpressning. Bakgrunden är en kärleksrelation mellan offret och mc-ledarens tidigare sambo. 

Åtalet mot den 42-årige mannen kommer från Hässleholms tingsrätt men förhandlingarna hölls i en säkerhetssal på Rättscentrum i Malmö. Där separeras åhörarna från rätten av en glasvägg och alla som ska följa förhandlingarna måste gå igenom en sluss följt av säkerhetskontroll. Och det var många som hade kommit för att följa rättegången mot mc-ledaren som började på måndagsmorgonen.

Han misstänks ha hotat en tidigare bekant med att bränna ner hans hus och att skada honom så att han skulle bli invalidiserad – allt om han inte betalade 100 000 kronor inom en vecka. Hoten ska ha uttalats i november förra året och i botten finns en otrohetsaffär som ligger cirka tio år tillbaka i tiden.
Offret, en man hemmahörande i Hässleholm, var vid den tiden god vän med mc-ledaren men hade också en hemlig relation med hans dåvarande sambo. Några år senare, när affären kom till 42-åringens kännedom, ska han pressat sin tidigare vän på 50 000 kronor. Då ska han, enligt egen utsago, ha valt att betala den summa mc-ledaren begärde.

Men i höstas ska nya detaljer om relationen ha kommit fram och mc-ledaren tog då på nytt kontakt med mannen. ”Det var rätt mycket grisigare än jag hade trott och jag tog kontakt för att förklara att han var ett jävla svin. Jag var arg och det tror jag att alla män kan sätta sig in i”, sa mc-ledaren när han förhördes i rätten.
Han förnekar däremot att han ska ha hotat och pressat mannen på pengar. Han säger att det aldrig talats om pengar, utan att det var offret självt som börjat tala om hur man skulle ”lösa” situationen.

Men när mc-ledaren och mannen möttes efter att ha stämt träff i en galleria, tog han ändå emot ett kuvert med gummiband runt. ”Det kunde väl lika väl ha innehållit biobiljetter”, försvarade mc-ledaren sig i rätten.

Men mötet i gallerian var riggat av polisen och den utpressade mannen bar dolda inspelningsverktyg som spelade in samtalet med mc-ledaren. Efter mötet i gallerian greps han av polis och häktades kort därpå.

Försvarsadvokat Lars Kruse kallade mötet och överlämnandet av kuvertet, som i själva verket var fullt av post it-lappar, för brottsprovokation. Men åklagare Eva Norberg anser att det rör sig om en tillåten bevisprovokation. Förutom den utpressade mannen och den åtalade själv, hördes även den utpressades fru.

Hon vittnade om det psykiska lidandet som utpressningen åsamkat familjen. Bland annat har de fått flytta till ett skyddat boende. ”Jag kände att världen rasade och det gjorde vi nog båda”, sa hon. Mc-ledarens tidigare sambo, som mannen haft otrohetsaffären med, var också kallad som vittne. Hon valde dock att utnyttja sin rätt som nära anhörig för att slippa vittna mot 42-åringen.

Sedan tidigare är mc-ledaren endast dömd för två fall av olovlig körning, men mot bakgrund av sitt medlemskap i Hells Angels anses han inte lämplig för så kallad frivård. Åklagare Eva Norberg yrkade på två års fängelse för mannen samt att han skulle sitta fortsatt frihetsberövad i väntan på dom. Men advokat Lars Kruse anser att det saknas bevisning. Han kallade den utpressade mannens vittnesmål för ”ett blankt påstående” och yrkade på att åtalet mot honom skulle ogillas.
http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/otrohetsaffar-i-botten-for-atal-mot-mc-ledare/ 

HA-ledare släpps fri efter rättegångsdagen

När rättegången avslutades i dag försattes Hells Angels ledaren på fri fot i avvaktan på domen.
– Han har utsatts för en otillåten brottsprovokation, säger försvarsadvokaten Lars Kruse.
https://www.expressen.se/kvallsposten/bandade-hotsamtal-bevis-mot-hells-angels-ledare-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar