Det var under 2016 som internen ansökte om att få inneha adresslistorna till Hells Angels MC Sweden och andra MC-klubbars lokalavdelningar. Kriminalvården avslog internens begäran med motivering att de är kriminella nätverk och att informationen utgör en säkerhetsrisk på anstalten.
Internen överklagade beslutet med motivering att det saknas dom från högre instanser som styrker att klubbarna är kriminella.

Förvaltningsrätten konstaterar att en intern inte får ha personliga tillhörigheter som kan äventyra säkerheten på anstalten och avslår därför internens överklagan.
http://www.unt.se/sigtunabygden/nekas-adresslistor-till-mc-klubbar-4511169.aspx